Fikse buidel geld voor dorpen gemeente De Marne

Foto: publiek domein

Voor de vitalisering van de dorpen in de gemeente de Marne stelt de gemeenteraad een bedrag van een slordige 1,7 miljoen beschikbaar. Dit geld moet met gezwinde spoed worden uitgegeven.

Eerder reserveerde de raad voor het leefbaarder maken van de dorpen een bedrag van ongeveer 8 ton beschikbaar. Daar komt bijna een miljoen extra bij. Dit geld komt uit de provinciale geldbuidel waarin de gemeenten een uitkering krijgen ter compensatie van de aardbevingsschade. Deze subsidie is over de gemeenten verdeeld maar een plan voor de besteding van dat geld moet nog door het provinciebestuur worden goedgekeurd. Dit dorpenplan voor de Marne is nog wat vaag maar stelt zaken aan de orde als straatverlichting, landbouwverkeer, groenvoorzieningen, maar ook de stichting van een Ploegmuseum in Wehe-den Hoorn. De nadruk in het plan ligt bij betrokkenheid van de dorpsbewoners bij het ontwikkelen van initiatieven. ‘Het eigenaarschap van de verbetering ligt bij de inwoners,’ zo noemt het gemeentebestuur het. Bovendien moet dit geld binnen twee jaar worden uitgegeven.

Het laat zich raden dat de gemeenteraad wel enthousiast was over deze financiële injectie voor de dorpen. Mädi Cleerdin (PvdA) verwoordde de algemene complimenten voor de plannen: ‘Het is een mooi plan, met zinnige elementen voor de aanpak van een aantal problemen, het biedt kansen op verbetering van de leefbaarheid.’ Zij wees erop dat men bij het opstellen van plannen speciale aandacht moet hebben voor de jeugd: ‘Dan gaat het om zaken als een skateplek, een trapveldje, het liefst op een plek waar ook ouderen komen. Hierdoor ontstaat verbinding, samenhang.’

De raad was wat bezorgd over de tijdsdruk van twee jaar. Paul Steenman (GroenLinks) benadrukte dat de gemeente maatwerk moet leveren. ‘De tijdsdruk om het geld in twee jaar te besteden mag niet leiden tot gebrek aan draagvlak voor de plannen in een dorp.’VVD, ChristenUnie, en de rest van de raad was het hier mee eens. CDA-raadslid Wouter Kooi spoorde het gemeentebestuur aan tot snel aanpakken: ‘De schep moet in de grond.’

Wethouder Cor Berghuis (CDA) hield de raad voor: ‘Na jaren van bezuinigen hebben we weer de middelen om mooie dingen te doen. We moeten in een hoog tempo plannen maken want na twee jaar zijn we het geld dat niet uitgegeven is, weer kwijt.’  

Tekst: Berto Merx

Reacties