Gemeentelijke lening voor verbouwing op leeftijd

Foto: publiek domein

Een lening voor ouderen om het huis aan te passen en daardoor langer zelfstandig blijven wonen in de gemeente, dat is het idee achter de Blijverslening. De gemeente de Marne gaat dergelijke leningen verstrekken.

Je bent op leeftijd, en dan komt het moment dat je overweegt te verhuizen naar een kleinere woning, een geschiktere woning die tegemoet komt aan de eisen van veiligheid en comfort. Het gemeentebestuur wil eigenaren van koopwoningen prikkelen om in zo’n situatie te kiezen voor aanpassing van de woning in plaats van weg te trekken, te verhuizen. Daarvoor is een lening ingesteld met de naam Blijverslening. De raad ging gisteren akkoord met het instellen van een fonds van 250.000 euro waar een woningbezitter maximaal 20.000 uit kan lenen voor aanpassing van de woning. Deze aanpassing kan variëren van de aanbouw van een slaapkamer of badkamer gelijkvloers, het installeren van een traplift, douchekranen vervangen of dorpels verlagen. Feitelijk worden dergelijke leningen verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. De gemeente De Marne zorgt voor het kapitaal en loopt risico bij het niet-aflossen van een lening.

Het laat zich raden dat de gemeenteraad wat beertjes op de weg zag. De gemeente die in feite bankier gaat spelen, dat is niet geheel zonder risico. Attje Waal (VVD) opende de discussie met het aanstippen van dit bankiersprobleem: ‘We maken ons zorgen over wat er gebeurt als mensen de lening niet willen of kunnen aflossen.’ Jannie Vogel (ChristenUnie): ‘Deze regeling is bedoeld voor particulieren met weinig eigen geld. We moeten zorgvuldig bekijken of mensen deze extra lening aankunnen en er niet door in de financiële problemen komen.’

Hans van der Heiden bracht een eigen dimensie in de discussie: ‘Is het mogelijk dat een handige klusser voor een lening in aanmerking komt? Het is best mogelijk dat iemand het werk zelf kan doen en alleen geld nodig heeft voor de aanschaf van materiaal. Ook zouden we nadrukkelijk de duurzaamheid van de woning er bij willen betrekken. Het moet toch mogelijk zijn om bijvoorbeeld zonnepanelen aan te brengen met deze regeling.’

Wethouder Herwil van Gelder(GroenLinks) deed de toezegging dat het financiële risico voor de gemeente goed in de gaten zal worden gehouden.  In reactie op Van der Heide stelde hij dat het met een lening ondersteunen van oudere klussers een sympathiek idee is: ‘Maar ik weet op dit moment niet hoe de regels hiervoor zijn.’ Over het uitvoeren van energie-maatregelen met de Blijvershypotheek zei hij dat duurzaamheid een punt van aandacht is van het gemeentebestuur.  

Resteerde nog het punt dat de gemeente Winsum voor dezelfde regeling andere bedragen heeft. Anne-Marie Smit (GroenLinks): ‘Hoe is het te verklaren dat het in Winsum mogelijk is 50.000 euro te lenen en bij ons maar 20.000?’ Wethouder Van Gelder: ‘Er is overleg geweest met Bedum, Eemsmond en Winsum. Bedum en Eemsmond gaan dit ook doen.  Het bedrag dat geleend kan worden is afhankelijk van wat een gemeente daarvoor beschikbaar wil stellen. In Winsum heeft men gekozen voor dat hogere bedrag.’

 

Tekst: Berto Merx

Reacties