Baggeren Westgat niet urgent?

Foto: Monique Messchendorp

Baggeren Westgat niet urgent? ‘De boodschap is blijkbaar nog niet doorgedrongen in Den Haag. Het is voor de haven, visserij en het totale gebied een must’, zegt wethouder Kor Berghuis van de gemeente De Marne.

Steeds meer vissers hebben namelijk moeite om de haven te bereiken. Als schepen Lauwersoog niet meer kunnen bereiken omdat de vaargeul verzandt, zullen ze moeten uitwijken naar andere havens.

Het Westgat, tussen Ameland en Schiermonnikoog, waar de vissers via het Wad varen om de Noordzee te kunnen bereiken wordt steeds ondieper. De link wordt gelegd tussen zandsuppletie en het dichtslibben van die vaargeul. Zoals de situatie lag, mocht er tot nu toe niet gebaggerd worden in een natuurgebied. Bij de baggerwerkzaamheden wil de provincie zoveel mogelijk rekening houden met de natuur.

‘Laten we samen op blijven varen om ons in te zetten om dit zo noodzakelijke baggeren wel gerealiseerd te krijgen. We gaan door om voor alle betrokkenen te komen tot een bevaarbare en veilig Westgat en zo een toegankelijke haven, waar het aan alle kanten bruist van positieve energie.
Samen de schouders eronder. Eenheid maakt macht. Het gaat ons samen lukken’, aldus Berghuis.

Lees verder: http://www.dvhn.nl/plus/Baggeren-van-Westgat-is-%E2%80%98morele-plicht%E2%80%99-21476746.html

Reacties