Extra ruimte in KindCentrum Eenrum

Foto: Archief De MarneNieuws

Lauwers en Eems (obs de Octopus), Kids2B en Peuterspeelzaalwerk De Marne zijn druk bezig met de realisatie van het KindCentrum Eenrum. Er wordt al een aantal jaren gewerkt aan dit KindCentrum in Eenrum, waar onderwijs, opvang en zorg met elkaar verbonden worden. Gemeente De Marne heeft de afgelopen jaren het KindCentrum inhoudelijk gefaciliteerd en de financiering van het gebouw is vanuit middelen van Lauwers en Eems en het Integraal Huisvestingsplan 2015-2018.

Om de samenwerking tussen het KindCentrum en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Marne (CJG) nog verder te verbeteren, wordt voorgesteld om een extra ruimte in het gebouw te creëren. In deze ruimte kunnen ouders en kinderen gesprekken voeren met de CJG-medewerkers over gezond opgroeien en opvoedvragen.

Het College van B&W legt op 28 maart het besluit om bovenstaande te financieren voor aan de Raad van De Marne. Bij akkoord van de raad zal het plan gefinancierd worden vanuit middelen die in de begroting opgenomen zijn.

Cookieinstellingen