Het dromennajaagcomité is er uit, top 3 dromen bekend!

Foto: Girlscene

De top 3 van door inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen uit de vier BMWE-gemeenten aangeleverde dromen is bekend. Op donderdag 23 maart a.s. wordt op het congres voor Frisdenkers die Mee Denken in Rietland te Zuidwolde de winnende droom gekozen die verwezenlijkt zal worden.

In de afgelopen weken zijn er diverse bijeenkomsten en inloopsessies gehouden voor inwoners, ondernemers, maatschappelijke en culturele instellingen. Dankzij hen hebben de BMWE-gemeenten op verschillende thema’s vele pagina’s aan dromen, ideeën en meningen kunnen ophalen. Dit alles heeft geresulteerd in 26 concrete dromen, waaruit er nu 3 zijn geselecteerd.

De dromen zijn door het dromennajaagcomité langs de lat gelegd van de volgende selectievoorwaarden: 1. De droom is voor de gehele gemeente van nut of als voorbeeld (door kunnen ontwikkelen) 2. De droom moet verbindend zijn 3. De droom zet de nieuwe gemeente op de kaart / is vernieuwend / is innovatief

De top 3 dromen

In het kader van dreigingen ombouwen naar kansen vindt de jury alle drie de dromen prachtig. Immers in onze regio hebben we hinder van aardbevingen, hebben we te maken met krimp en vergrijzing, maar tegelijkertijd zijn we rijk. Want we hebben een prachtige omgeving waar mensen in alle rust en ruimte kunnen wonen, werken en recreëren.

Tijdens het congres van 23 maart a.s. kunnen de aanwezigen kiezen uit één van de volgende dromen (in willekeurige volgorde):

Maak de nieuwe gemeente geschikt voor tiny houses (thema: milieu, natuur & duurzaamheid) Een tiny house is een volledig uitgeruste woning, met een oppervlakte niet groter dan 28 m2. Een tiny house is op duurzame wijze gebouwd en bedoeld om het hele jaar door bewoond te worden. Door het kleine woonoppervlak verkleint het leven in een tiny house de ecologische voetafdruk.

Betere jachthavens met goede faciliteiten en varen door hele noordkant van de gemeente (thema: infrastructuur & wegen) Als varen door de hele noordkant van de gemeente gerealiseerd wordt, levert dit meer verkeer op het water op. Ook recreatie en toerisme zullen hier hun vruchten van plukken. Daarnaast kan de bereikbaarheid beter, denk aan het verbreden van smalle doorgangen of passages als bruggen die niet open kunnen.

Bootdienst Eemshaven – Noordpolderzijl – Lauwersoog (thema: recreatie & toerisme) Een veerdienst vanaf Eemshaven naar Noordpolderzijl en door naar Lauwersoog. Zo kan iedereen genieten van onze mooie kustlijn met de bijzondere flora en fauna. Lauwersoog heeft sowieso een bijzondere ligging: op de grens van zout en zoet water, tussen de natuurgebieden het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee en Nationaal Park Lauwersmeer. Met een veerdienst verbindt je de hele kustlijn inclusief de genoemde natuurgebieden.

Stemmen op de mooiste droom

Aanwezigen op het congres kunnen stemmen op één van de drie dromen. Deze stemmen worden vertaald naar een aantal punten. Het dromennajaagcomité heeft op dezelfde wijze de dromen reeds gescoord. Deze score wordt op het congres bekendgemaakt. Bij gelijke uitkomst van twee dromen in punten beslist het comité welke droom de winnende gaat worden. Iedereen die graag wil meewerken aan het realiseren van de winnende droom in het kader van zelfregie en burgerparticipatie is van harte welkom.

Na afloop van het congres wordt hiervoor een oproep aan alle inwoners gedaan. Informatie hierover wordt in ieder geval op de Facebookpagina https://www.facebook.com/VisieopdeToekomstJouwNieuweGemeente gepubliceerd. De BMWE-gemeenten zullen in de vorm van het Programmabureau Herindeling een faciliterende rol hebben in het verwezenlijken van de droom – de inwoners blijven eigenaar van de droom.

 

Het congres voor Frisdenkers die Mee Denken is voor alle inwoners, ondernemers, culturele en maatschappelijke organisaties en dorpsverenigingen uit de vier BMWE-gemeenten. Het vindt plaats op donderdag 23 maart 2017 van 18:45- 22:30 uur in Rietland, Oosterseweg 62 in Zuidwolde. Aanmelden kan via https://congres-bmwe-gemeenten.eventbrite.nl

De toegang is gratis.

Dromennajaagcomité

Het dromennajaagcomité bestaat uit: Suzan Wierenga (voorzitter dromennajaagcomité, partner KAW architecten), Jolanda Dijkhuis (dorpencoördinator Bedum en De Marne), Ronald de Haan (Jongerenwerk Barkema & De Haan), Jan Rosier (voorzitter LTO Noord) en Janet Appelhof (dorpencoördinator Winsum).

Cookieinstellingen