Steun woninginrichting voor asielzoekers

Foto: publiek domein

Asielzoekers met een verblijfsstatus die in de Hogeland-gemeenten komen wonen, krijgen een subsidie voor de woninginrichting. Hiermee trekken de vier gemeenten (Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond) een lijn in hun beleid voor nieuwe Nederlanders.

Tot voor kort kregen asielzoekers van de Gemeentelijke Krediet Bank een lening om hun woning in te richten. Door verandering in de wettelijke regels is dit niet meer mogelijk. De gemeenteraden van de Hogeland-gemeenten buigen zich binnenkort over het voorstel om statushouders een bedrag van 275 euro per gezin plus 250 euro per gezinslid toe te kennen voor woninginrichting. De gemeenten kiezen niet voor het verstrekken van leningen, omdat men niet wil dat statushouders die op het Hogeland komen wonen meteen een schuld op hun nek krijgen.

Reacties