Orgeldag Noord Nederland in Leens

Foto: publiek domein

Het is inmiddels traditie: Tweede zaterdag in mei, dit jaar op 13 mei, Orgeldag Noord Nederland, de dag waarop vele orgelliefhebbers nader kennis kunnen maken met de vele, vaak fraaie historische instrumenten die in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voorkomen. 

Op deze dag kunnen de orgels worden bespeeld door geïnteresseerde orgelliefhebbers. Uit voorgaande jaren is gebleken dat deze dag, waaraan veel (amateur) organisten deelnemen, in een behoefte voorziet en telkens een groot succes blijkt te zijn! 

Hinszorgel in Leens

Ook dit jaar wordt de dag weer georganiseerd Stichting Hinszorgel Leens.

Het grootste en beroemdste orgel in Groningen, het hoofdorgel in de Martinikerk, zal dit jaar ook weer beschikbaar zijn.

In het koor van de Petruskerk in Leens staat momenteel een fraai kabinet-orgel (waarschijnlijk uit ca. 1770) opgesteld, wat uiteraard ook mag worden bewonderd en bespeeld. Ook maakt het in 2015 in de borg Verhildersum geplaatste secretaire-orgel weer deel uit van de te bespelen instrumenten. Dit orgel werd rond 1869 gebouwd door Caspar InderMaur of Hermanus ’t Hart. Hierbij is op te merken dat het orgel van wind wordt voorzien d.m.v. een balgtrede. Het bespelen van dit orgel, in een overigens prachtige historisch ingerichte borgsalon, stelt dus extra eisen aan de bespeler!!

De werkplaats van Mense Ruiter Orgelmakers b.v., nu gevestigd op de nieuwe locatie Rijksweg 167, 9792 PD te Ten Post, is te bezichtigen. Voor een bezoek aan deze orgelmakerij hoeft u zich niet op te geven. Vanaf 1 april a.s. is de meest actuele lijst van deelnemende orgels met de beschikbare tijden te raadplegen op de website van de Stichting Hinszorgel Leens. www.hinszorgelleens.nl

Voor opgave en deelname gelden de volgende “Sp(e)elregels”:

De speeltijd per deelnemer is een half uur per orgel.

Van 10.00 tot 16.00 uur zijn de kerken te bezichtigen en de orgels te bespelen.

In principe is het bespelen van de orgels voor iedereen mogelijk. Men dient zich echter te realiseren dat orgels instrumenten zijn waarmee voorzichtig moet worden omgegaan. Er wordt dan ook verzocht de wijze van bespelen op de orgels af te stemmen.

Voor het bespelen van één of meerdere orgels gedurende 30 minuten hebben zich reeds meer dan 100 bespelers aangemeld.

OPGAVE

Opgave is nog mogelijk tot 10 mei via [email protected]

Op de website is te zien waar nog speeltijd beschikbaar is, klik hier.

Na aanmelding ontvangt iedere speler een bevestiging van de afgesproken speeltijden.

De dispositie van de orgels zijn te vinden op de website van de Stichting Hinszorgel.

Per bespeler wordt een bijdrage gevraagd van € 20,00 ongeacht het aantal orgels dat men wil bespelen. Op vertoon van het bewijs van deelname hebben de deelnemers aan de Orgeldag Noord Nederland gratis toegang tot het middagconcert om 17.00 uur in Leens dat dit jaar wordt verzorgd door Sietze de Vries, artistiek leider Orgel Educatiecentrum Groningen.

Reacties