Deltaplan nodig voor aanpak huiselijk geweld

Foto: publiek domein
Dat staat in het Manifest Huiselijk geweld te lijf dat vandaag is aangeboden aan staatssecretaris van Rijn en VNG-directeur Jantine Kriens door Jacques Wallage van de Kring van Veiligheid. In het manifest roepen bestuurders, beleidmakers, beroepskrachten en ervaringsdeskundigen op tot verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Ondanks een uitgebreid stelsel van preventie, hulpverlening, wetgeving en de grote inzet van deskundige beroepskrachten en vrijwilligers, daalt het aantal slachtoffers niet. Jaarlijks overlijden 21 vrouwen,13 mannen en 13 kinderen aan de gevolgen. Er gaat in Nederland dus iets verschrikkelijk fout.’

De Kring van Veiligheid verwijst naar de spreekwoordelijke kring die om elk kwetsbaar gezin, individu of kind zou moeten staan en die zich zou moeten sluiten bij dreigend gevaar. De Kring is een initiatief van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en bestaat uit bestuurders en deskundigen onder voorzitterschap van Jacques Wallage. Het manifest wordt ook aangeboden aan vertegenwoordigers van slachtofferorganisaties, koepels van betrokken beroepsgroepen en gemeenten.

De Kring van Veiligheid vraagt om een innovatieprogramma en doet een appel op alle betrokkenen en verantwoordelijken:

1. Een actieve samenleving tegen geweld

Wegkijken kan niet meer, wij pleiten voor een activeringsstrategie: alle betrokkenen – ook omstanders, buren, familieleden en vrijwilligers – moeten handvatten krijgen en leren om de ernst van partnergeweld en kindermishandeling beter te duiden, tijdig het gesprek aan te gaan en zo nodig alarm te slaan.

2. Professionals: samenwerken, integrale verantwoordelijkheid en leren

De ernst van de situatie vraagt om meer samenwerking, gekoppeld aan een bredere vorm van professionele verantwoordelijkheid. Waar nodig moeten professionals de grenzen van hun formele taak durven overschrijden. Op korte termijn kan een inhaalslag worden gemaakt door te starten met consequent leren van incidenten, good practices te bespreken en elkaar kritisch te bevragen. Dit moet leiden tot een structurele leer- en verbeterbeweging.

3. De Nationaal Rapporteur huiselijk geweld en kindermishandeling

De Kring vraagt om een Nationaal Rapporteur: een waakhond en aanjager die op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling agendeert, monitort, signaleert, stimuleert en verbindt.

Ondertekenaars Manifest Kring van Veiligheid

Jacques Wallage, voorzitter Kring van Veiligheid, Annelies Boode, districtsmanager Humanitas Oost, Aleid van den Brink, directeur-bestuurder Blijfgroep, Johan Brongers, directeur-bestuurder Welzijnsgroep Tinten, Tineke Franssen, voorzitter stichting Zijweg, Oetra Gopal, wethouder gemeente Hoogezand-Sappemeer, Janet ten Hoope, plv hoofdofficier van justitie Openbaar Ministerie, Ans van de Maat, raad van bestuur Intermetzo, Majone Steketee, raad van bestuur Verwey-Jonker Instituut, Janis Tamsma, plv. districtschef Politie Friesland.

Met expertise van: Ingrid ten Berge, programmaleider Veilig opgroeien Nederlands Jeugdinstituut, Astrid van der Kooij, manager Huiselijk en seksueel geweld Movisie, Saskia Daru, adviseur Huiselijk en seksueel geweld Movisie, Lou Repetur, senior adviseur Effectiviteit en vakmanschap Movisie.

Bron: Movisie

Lees ook: Huiselijk geweld: wanneer houdt het op

Cookieinstellingen