Vanaf 30 mei ruimere bedieningstijden Robbengatsluis

Foto: HogelandNieuws

LAUWERSOOG – Vanaf aanstaande zaterdag 30 mei gelden ruimere bedieningstijden voor de Robbengatsluis bij Lauwersoog. De sluis wordt voor de pleziervaart van maandag tot en met zondag tussen 09.00 en 17.00 uur bediend. Voor de andere bruggen en sluizen worden de bedieningstijden gefaseerd verruimd. Hierover wordt in de eerste week van juni meer bekend. Tot die tijd blijft de huidige regeling van kracht en is er voor de recreatievaart alleen bediening op werkdagen. De beperkte bediening werd ingesteld vanwege het coronavirus.

De veiligheid staat voorop. Daarom roept de provincie gebruikers van bruggen en sluizen op zich te houden aan de voorschriften van de Rijksoverheid en 1,5 meter afstand te bewaren. Alle opvarenden wordt verzocht om niet naast elkaar af te meren, aan boord te blijven en de aanwijzingen van de brug- of sluiswachter op te volgen. Tijdens een brugopening komen weggebruikers ook bij elkaar. Voor deze groep geldt eveneens dat ze 1,5 meter afstand moeten houden.

Provinciemedewerkers bedienen de bruggen en sluizen op afstand, vanuit een centrale bedienpost. Vanwege de coronamaatregelen kunnen er minder medewerkers aanwezig zijn in het gebouw dan noodzakelijk is voor reguliere bediening. Daardoor is de gebruikelijke dienstverlening op dit moment niet mogelijk. We werken eraan een aantal bruggen en sluizen binnenkort lokaal te laten bedienen, om zo meer schepen door te laten. Om dit mogelijk te maken is extra menskracht en opleiding noodzakelijk. Op dit moment zijn we bezig dit op een goede en veilige manier te organiseren.

Reacties