Vrijdag uitspraak rechtbank over de rietproef in het Lauwersmeer

Foto: Archief HN

GRONINGEN – De rechtbank in Groningen doet komende vrijdagmorgen uitspraak in het kort geding dat tegenstanders van de rietproef in het Lauwersmeer hebben aangespannen tegen het Waterschap Noorderzijlvest. 

Het kort geding dat vorige week vrijdag diende bij de voorzieningenrechter, is aangespannen door een aantal ondernemers, bewoners en boeren die vrezen schade te zullen lijden. De proef behelst het laten stijgen van het waterpeil in het Lauwersmeer om de groei van waterriet te bevorderen. Dat riet heeft een gunstig effect op het verblijf van vogels en op de visstand. Het waterschap voert de proef uit in opdracht van het provinciebestuur.

Reacties