Feestelijke opening van ontmoetingspunt in Ulrum

Foto: Archief HogelandNieuws.

ULRUM – Vrijdag 11 oktober wordt Ons Nieuw Ontmoetingspunt in de Kerkstaart in Ulrum officieel geopend. Provinciebestuur Tjeerd van Dekken zal de openingsceremonie voor zijn rekening nemen.

Het bestuur van de Stichting Ulrum2034 en de Stichting DörpsZörg de drijvende krachten achter ontmoetingspunt zeggen: “Het realiseren van dit Ontmoetingspunt heeft veel energie gekost en we hebben veel hindernissen moeten nemen.  Maar volhardend en met een niet aflatende energie  kunnen we nu meer dan tevreden zijn. De aanvang van de bouw ging gepaard met een sterk aantrekkende economie. Dit had tot gevolg dat de kosten behoorlijk zijn gestegen en bouwmaterialen moeilijk leverbaar waren. Hierdoor ging ook veel tijd verloren,” aldus het persbericht.

Het Ontmoetingspunt functioneert in Ulrum sinds 2008. Toen nog gevestigd in het Zorgcentrum Asingahof. Het zorgcentrum werd in 2013 afgebroken en het Ontmoetingspunt kreeg een plek in een daarvoor deels aangepaste “aanleunwoning”.

Het bezoekersaantal is sinds de oprichting in 2008 tot vorig jaar gestegen van ruim 500 naar bijna 4000. Met het verdwijnen van bijna alle voorzieningen in het dorp is de behoefte aan het Ontmoetingspunt enorm gestegen.  In die zin hebben we de tijd mee. Daarnaast speelt de krimp en vergrijzing ook een belangrijke rol. Die groei van bezoekers maakte een grotere ruimte noodzakelijk,” zo laat men weten.

De bouw begon, in juni vorig jaar.

Er werd gekozen een oud pand aan te kopen aan de Kerkstraat dat aanvankelijk verbouwd zou worden  en een verbinding heeft met het in 2014 geopende speel en doepark, Lotuspark. Uiteindelijk is voor nieuwbouw gekozen. Het park heeft een certificaat van de Nederlands Vereniging gehandicapte Kind (NVGK) en is toegankelijk voor kinderen met een beperking. In het Ontmoetingspunt is ook daarvoor een speciaal toilet beschikbaar (Miva). Jong en ouderen verbinden is een doel en hiermee vormgegeven.

Door het verdwijnen van veel, bijna alle voorzieningen in het dorp is de behoefte aan een ruimte om te Ontmoeten enorm toegenomen. In overleg met de Stichting DörpsZörg Ulrum is het nieuwbouwplan vorm gegeven. Na de officiële opening zal het nieuwe pand officieel worden overgenomen door DörpsZörg. Naast de dagelijkse activiteiten van DörpsZörg zal ook de GGD (consultatiebureau) er gehuisvest gaan worden. De ruimte geeft ook mogelijkheden aan  andere verenigingen om er gebruik van te maken. Inmiddels is er ook afspraak met een diëtiste die er maandelijks spreekuur houdt. “Ook voor de gemeente is er bijvoorbeeld ruimte voor de dorpcoördinator om er een spreekuur te houden. Er vinden op dit moment met diverse partijen gesprekken plaats,” aldus de organisaties.

De opening zal om 15.30 uur worden verricht door gedeputeerde Tjeerd van Dekken. Tevens zal een nieuwe naam voor het gebouw worden onthuld. Deze handeling zal worden verricht door het oudste bestuurslid van DörpsZörg Annie Geertsema.

Vanaf  19.00 uur zijn de Ulrumers welkom het nieuwe gebouw te bekijken. Om 20.00 zal de presentatie van het project Ulrum.opdekaart worden gepresenteerd door Tim Willems Kruize. Ulrum heeft met deze presentatie van de belevingskaart een primeur. Van medio 2018 tot begin 2019 is met een werkgroep van bewoners het project ulrum.opdekoart bedacht. Het project draait om dorpsverhalen van bewoners over panden, plekken, personen. Het idee hierachter is dat het leuk is als bewoners de verhalen met elkaar en bezoekers van het dorp delen.

Het project heeft een fraaie website opgeleverd met een vrolijke kaart van Ulrum. Op de kaart staan de dorpsverhalen. Iedereen kan deze verhalen bekijken. Speciaal voor bewoners is er op de website nog een afgeschermd deel. Hier kunnen bewoners onderling oproepjes plaatsen. Bijvoorbeeld met een vraag voor oppas of het aanbieden van een meubelstuk dat je niet meer nodig hebt, zo laat men weten.

 

Reacties

0