Gemeenteraad De Marne: Cleerdin breekt lans voor 24-uurs opvang

Foto: Openbaar domein

Het was een bestuurlijk technisch dingetje in de gemeenteraad van De Marne: een aanpassing van de regeling ‘beschermd wonen voor mensen met een psychiatrische achtergrond.’

Raadslid Mädi Cleerdin – PvdA – nam de gelegenheid te baat om een lans te breken voor betere opvang van wat men ambtelijk ‘verwarde personen’ noemt. ‘Het verbeteren van de inloopvoorzieningen van de GGZ is een heel goede manier om psychiatrische patiënten snel te kunnen bereiken. Ik wil hier ook een pleidooi houden om de opvang van mensen die ernstig in de war zijn te verbeteren. Het kan niet zo zijn dat deze mensen in een politiecel belanden en dan een dag later worden vrijgelaten. In Groningen is men vandaag met opvang voor deze mensen begonnen. Het is gewenst dat we ons bezinnen of er in ons gebied ook een opvang moet komen waar mensen een plek vinden om tot rust te komen. Ik wil de raadsleden uitnodigen zich hierover uit te spreken.’

Het was even stil.

Wethouder De Visser reageerde:  ‘Het is goed om de mogelijkheid van inloop te verbeteren, dat willen we met dit voorstel bereiken.  Hiermee kunnen we in deze regio , bij een kop koffie, signalen opvangen, mensen bereiken, dichter bij de mensen komen die hulp nodig hebben. De 24-uurs opvang zoals die in Groningen van start gaat, is heel moeilijk te spreiden, hoe sympathiek me dit ook voorkomt. Maar we gaan bekijken wat we aan de opvang van verwarde personen kunnen in onze regio kunnen verbeteren.’

Cleerdin vroeg daarna de raadsleden om zich toch hierover uit te spreken. GroenLinks woordvoerder merkte op: ‘Dat onderwerp van mevrouw Cleerdin, is niet aan de orde. En dan is het moeilijk om je er over uit te spreken.’

Cookieinstellingen