Minister Schultz geeft groen licht uitbaggeren Westgat

Minister Schultz is akkoord gegaan met het uitbaggeren van het Westgat bij Lauwersoog. Wethouder Mariëtte de Visser zegt in een eerste reactie: ” Ik ben hartstikke tevreden hierover. 

Hiermee komt eind aan een langslepende zaak. Het Westgat, de vaargeul ten noordwesten van Schiermonnikoog, slibt langzaam maar zeker dicht. Deze vaargeul dreigt gevaarlijk te worden vooral voor de vissers die bij de visafslag van Lauwersoog willen afmeren. De situatie is op dit moment zodanig dat men de visafslag mijdt, als het even kan.

Het plan om de geul uit te baggeren sleept zich al enkele jaren voort. Het ging daarbij om de vraag of het baggeren wel een adequate oplossing is voor de verzanding. Immers, als de verzanding blijft voortduren, is men er over een enige tijd weer toe aan het uitbaggeren van de geul.

De gemeenten De Marne en Dongeradeel en de visafslag Lauwersoog hebben zich altijd sterk gemaakt voor het openhouden voor de scheepvaart van de geul in het Westgat, zeker met het oog op het economisch belang van de haven en de afslag. Zij hebben jaren aan gedrongen op het uitvoeren van een proef met het uitbaggeren en te bezien hoe dit daadwerkelijk uitpakt op de langere termijn.

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu is akkoord gegaan met de proef. Het provinciebestuur stelt 100 duizend euro beschik voor de voorbereiding ervan. De twee gemeentebesturen en de visafslag, verenigd in de Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog, moeten de 315 duizend euro opbrengen voor het baggeren zelf. Het ministerie draagt een fiks bedrag bij  voor de kosten van het volgen van de resultaten van het uitbaggeren.

Wethouder De Visser (PvdA): ‘Geweldig nieuws. We streven ernaar volgend jaar na het stormseizoen te beginnen. Eindelijk gaat het gebeuren.’

 

Wethouder de Visser: ‘Hartstikke tevreden….’

Mariëtte de Visser werd drie jaar geleden als wethouder geïnstalleerd. En ze was slechts een kwartier in functie of ze kreeg de eerste vraag op haar politiek/bestuurlijk bordje: over de dichtslibbing van het Westgat.

Reacties