De Marne kiest niet voor de beste, maar wel voor de meest haalbare herindelingsvariant

Foto: WinsumNieuws

Afgelopen week werd er in de gemeenteraden van De Marne, Winsum, Eemsmond en Bedum gesproken over het verkennend startdocument herindeling BMWE-variant. WinsumNieuws plaatste al over de raadsvergadering in Winsum en onze verslaggever bezocht afgelopen donderdagavond de gemeenteraadsvergadering van de Marne. Hieronder het verslag:

Donderdagavond vond er in het gemeentehuis te Leens een extra openbare raadsvergadering plaats. De vergadering stond voornamelijk in het teken van de gemeentelijke herindeling (Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant).

Voor De MarneNieuws de ideale gelegenheid om voor de eerste keer plaats te nemen op één van de ruime persplaatsen.

Wat direct opvalt, is de opstelling van de raadstafel: ietwat verzonken is nog wel grappig, maar in een cirkel, waardoor het moeilijk is om burgemeester, wethouders en raadsleden goed te volgen (je hoort ze wel, maar je ziet ze niet) en daardoor gaan visuele reacties wellicht verloren.
Direct naast de vergaderkuil hangt een brandslang, waarschijnlijk voor als het er te heftig aan toe gaat.
Naambordjes, daar doen ze niet aan bij De Marne, maar dat maakt verslag doen, zeker bij een eerste bezoek niet makkelijker.

20.00 uur staat er als starttijd van de vergadering op de site van de gemeente te lezen, maar de opening om 20.06 uur is redelijk in de buurt, kniesoor die daar op let.

Opvallend, wanneer het punt ‘Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant’ aan de beurt is, geeft voorzitter Koos Wiersma het voorzitterschap over aan de nestor van politiek De Marne Johan van de Vlis. Burgemeester Wiersma is portefeuillehouder herindeling en wil op deze manier zijn inbreng zo puur mogelijk houden. Dat het opiniërende gedeelte op deze manier behandeld wordt, komt zeer gedegen over; dat het besluitvormende deel ook door Van de Vlis werd voorgezeten voelde op één of andere manier bijzonder, maar muggenzifter die daar op let.

Eerder in het traject was al duidelijk geworden dat de raad voorstander was van de G-7 variant, maar zouden de politici, nu er sprake was van het door de colleges van de BMWE-gemeenten opgestelde ‘Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant’ daar nog aan vast willen houden?

CDA
CDA’er Wouter Kooi noemde de redenen waarom zijn fractie eerst voor de G7-variant had gekozen, het onderling niet gunnen en het onvoldoende hebben van controlemogelijkheden op de bestaande samenwerkingsgebieden. De actie van Delfzijl en Loppersum om buiten de andere partijen om een startdocument bij de provincie aan te bieden vond Kooi niet netjes.
Het CDA wil de deur voor de DAL-gemeenten nog wel op een kiertje laten staan, maar onderschrijft het startdocument BMWE en denkt dat door een herindeling van deze vier een krachtige gemeente kan ontstaan met voldoende veiligheid en burgernabijheid.
“Het CDA,”  zo eindigde Kooi, “wil na een minder goede kennismaking verder werken aan de verkering om zo tot een ongedwongen relatie te komen.”

Partij van de Arbeid
Maarten Buikema begon zijn bijdrage met complimenten aan de colleges van de BMWE-gemeenten. Complimenten omdat de colleges na een breekbaar en kwetsbaar proces over hun eigen schaduw waren heengestapt en met een gedegen en eensluidend startdocument waren gekomen.
De PvdA wil zo snel mogelijk met het tweesporenbeleid stoppen en de energie alleen nog richten op de BMWE-variant. Wel noemde Buikema aspecten die erg belangrijk zijn bij herindeling: het bestuur moet dicht bij de inwoners staan; er moet commitment zijn met de inwoners; lokaal moeten er benaderbare bestuurders en diensten zijn voor bijvoorbeeld onderwijs, werk en zorg.
“De leefbaarheid van de prachtige en vitale dorpen op het Ho(o)geland moeten versterkt blijven,” aldus Buikema.

GroenLinks
Anne-Marie Smits sprak namens haar fractie van een helder document met een boeiende beschrijving van de vier gemeenten en een prima start voor BMWE (E inclusief Eemshaven) om op verder te bouwen. Er is bij de fractie teleurstelling over de houding van Delfzijl en Loppersum die ook startdocumenten richting GS gestuurd hebben en op die manier de partijen uit elkaar drijven. GroenLinks wil nog steeds een tweesporenbeleid volgen en wil dat benadrukt zien middels een begeleidende brief.

VVD
Voor de VVD is het “Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant” met nadruk een variant. Volgens Attje Waal – van Seijen zouden de DAL-gemeenten moeten kunnen aansluiten. Nu Delfzijl en Loppersum hebben aangegeven dat niet te willen, mag Appingedam, ondanks de wat lastige geografische ligging, aanschuiven bij het feest van een huwelijk dat niet kan mislukken.
Belangrijk vindt de VVD dat er vertrouwen is tussen de vier gemeenten: “Ze lijken op elkaar, gunnen elkaar iets en doen al veel samen,” aldus mevrouw Waal.

ChristenUnie
Voor de ChristenUnie blijft de G7-variant de beste oplossing, maar omdat de BMWE-variant de meest haalbare lijkt te zijn, stemde ze in met het startdocument. “Je moet tenslotte je knopen tellen,” aldus Theo de Vries.
Bij het niet doorgaan van de G7-variant kunnen volgens de ChristenUnie de vier gemeenten elkaar snel vinden en kan er een goede samenwerking ontstaan in het herindelingstraject. “In de visie die uitgewerkt moet worden moet er goed gekeken worden naar de relatie tussen inwoners en overheid; de inwoners moeten voldoende ruimte krijgen en om tot een optimale dienstverlening te komen moeten ambtenaren zich specialiseren,” volgens De Vries.

Het mooie van de gemeenteraad van De Marne is dat zij bestaat uit traditionele partijen, geen keutelfracties en geen afgescheiden fractieleden. Daardoor zijn de standpunten duidelijk en herkenbaar.

Nadat alle partijen hun zegje hadden gedaan probeerde portefeuillehouder Koos Wiersma een gezamenlijk standpunt vast te stellen. Na een paar pogingen stemde de raad in met:
“We hebben een lang proces achter de rug, waarbij de G7-variant ons de beste variant en een goede oplossing voor de regio leek. De Marne wil de hand zo lang mogelijk uitsteken, maar het einde is in zicht, we moeten verder. De BMWE-variant is een goede variant, maar dan wel inclusief de Eemshaven. We willen van GS een snelle besluitvorming.”

Bij aanvang van het volgende agendapunt vraagt de voorzitter wie hij het woord mag geven. Het lijkt haast geënsceneerd, een klok, ergens in het gebouw, antwoordt gevat negen keer met “koekoek”.

Tekst en foto voor MarneNieuws/MarneNieuws:
Cees van de Meent

Reacties

Cookieinstellingen