NGO’s reageren op Duitse Natura 2000 maatregelen

Museumschip Albatros
Museumschip Albatros
Foto: Monique Messchendorp

Daar waar de visserijorganisaties gezamenlijk optrekken om zich tegen de dreigende en disproportionele visserijbeperkende maatregelen in de Duitse wateren te verweren, werken Nederlandse natuurorganisaties ook samen. Een zevental natuurorganisaties heeft op donderdag 2 juni per brief een reactie aan het ministerie van Economische Zaken gestuurd, klik hier voor de brief. Dat schrijft de Nederlandse Vissersbond.

De visserijbeperkende maatregelen zijn volgens de NGO’s verre van voldoende. In het Duitse voorstel wordt nog een beperkte ruimte open gelaten voor de garnalenvisserij in de Sylt maar de natuurorganisaties maken duidelijk dat nagenoeg het hele aangewezen N2000 gebied voor (bodemberoerende) visserij dient te worden gesloten. De natuurorganisaties wenden zich tot het Nederlandse ministerie van Economische Zaken omdat de Noordzee lidstaten dienen in te stemmen met de Duitse invulling op het gebied van Natura 2000 en bijbehorende gevolgen.

Wanneer dergelijke voorstellen van de natuurorganisaties realiteit worden betekent dit het einde voor de garnalenvisserij in de Sylt. De Nederlandse garnalenvissers vissen hoofdzakelijk in de periode van december tot en met april in de Sylt en dit bestek is essentieel voor hun voortbestaan. De Nederlandse Vissersbond zal haar onvrede uiten aan het ministerie van Economische Zaken en de betreffende NGO’s over hun handelswijze waarbij geen oog is voor de consequenties voor de visserij. De houding en werkwijze van de NGO’s blijft niet onopgemerkt en heeft gevolgen voor het vertrouwen van de visserijsector in soortgelijke dossiers waar gezamenlijk wordt opgetrokken.

De Nederlandse Vissersbond, VisNed en PO Wieringen hebben namens de Nederlandse demersale visserij inspraak geleverd op de beoogde maatregelen in Duitse wateren, klik hier voor de inbreng van het drietal visserijorganisaties. Deze inspraak is tot stand gekomen door inbreng van de klankbordgroep van vissers die actief zijn in de betreffende gebieden, de klankbordgroep heeft op vrijdag 27 mei vergaderd in Den Oever.

Bron: Nederlandse Vissersbond

Cookieinstellingen