Vrijwilligers Visserijmuseum gehuldigd + terugblik WinterWelVaart

ZOUTKAMP – Afgelopen zaterdag opende Garnalenkoningin Stephanie Muller WinterWelVaart Zoutkamp door het laten klinken van een antieke scheepshoorn van het Visserijmuseum. Dit werd beantwoord door de scheepshoorns van de schepen in de haven. Hiermee verklaarde ze het evenement voor geopend.

Na de openingshandeling maakte de Garnalenkoningin van de gelegenheid gebruik om kort een aantal woorden te spreken. Ze memoreerde dat dit jaar is herdacht dat 50 jaar geleden de Lauwerszee werd afgesloten, een tragische gebeurtenis voor Zoutkamp en de visserij.  “Zoutkamp is echter niet in dit verdriet blijven hangen, maar heeft met grote veerkracht van mijn vissers en de bevolking zich ontwikkeld tot het prachtige vissersdorp dat het nu is. Een dorp waar we met elkaar trots op zijn!”, aldus de Garnalenkoningin.

Ze benoemde dat vanuit het dorp een werkgroep bezig is om in de vorm van een monument, blijvende aandacht te schenken aan de afsluiting. Momenteel worden in samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst de mogelijkheden hiertoe onderzocht.

Vervolgens sprak ze over de expositie ’50 jaar afsluiting, het verdriet van Zoutkamp’ in het Visserijmuseum. Deze expositie geeft een goed beeld van de afsluiting en de impact die dit heeft gehad op het dorp. Dankzij deze expositie mocht het museum het afgelopen seizoen zo’n 7.000 bezoekers verwelkomen. Ook het volgend seizoen is deze expositie nog te zien. Hiermee kwam ze op het belang van de baliemedewerkers en rondleiders van het Visserijmuseum. “Deze vrijwilligers zijn het visitekaartje en voor de bezoekers het gezicht van het museum,” aldus de Garnalenkoningin. Ze vroeg de baliemedewerkers en rondleiders van het museum dan ook naar voren te komen en overhandigde hen als blijk van waardering een oorkonde. Door de aanwezigen werd dit gebaar met applaus bekrachtigd en kon eenieder vervolgens genieten van WinterWelVaart Zoutkamp.

Foto’s van dit tweedaagse evenement – gemaakt door Jan Gerdez – kunt u zien in de fotogallerij.

Cookieinstellingen