1,6 miljoen euro meer nodig voor Kindcentrum Leens

Foto: Openbaar domein

Voor de bouw van het Kindcentrum in Leens vraagt het College van burgemeester en wethouders van De Marne een aanvullend budget van 1,6 miljoen euro aan de gemeenteraad.

 

De voorbereidingen voor de bouw van het Kindcentrum zijn al gestart. Het gereserveerde bedrag in de begroting is echter na de aanbesteding van januari jl.  onvoldoende gebleken.  Dat heeft verschillende oorzaken.  Zo is onder andere  de kwaliteitsnorm aangescherpt en is er landelijk sprake van gestegen bouwkosten door de aantrekkende markt. Daarnaast zijn er ook tegenvallers door onder meer de langere looptijd van het project. Reden om bij deze kredietaanvraag  ook budget te vragen voor onvoorziene kosten.

 

Wethouder Mariette de Visser: “We zijn van mening dat het Kindcentrum van grote waarde is voor Leens, de kinderen en de leefbaarheid in het dorp. Bovendien wordt het Kindcentrum toekomstbestendig gebouwd. De huidige huisvesting van de scholen voldoet niet meer. Het is belangrijk dat het Kindcentrum zo snel mogelijk gerealiseerd wordt, zodat de kinderen bij de start van het schooljaar 2019/2020 op de nieuwe locatie naar school kunnen.” De gemeenteraad heeft het voorstel op 27 maart a.s. op de agenda staan.

 

Kindcentrum Leens

Het Kindcentrum Leens wordt in het verlengde van het huidige gemeentehuis in Leens gebouwd. Het biedt onderdak aan twee basisscholen (OBS Lydinge en CBS De Regenboog) en de peuterspeelzaal van Stichting Peuterspeelzaalwerk De Marne.

Reacties

Cookieinstellingen