Berm- en slootbeheer 2017

Foto: FB Bijlsma BV Giekerk

Vanaf 15 augustus begint Jelle Bijlsma BV uit Giekerk  met het maaien van de gemeentelijke bermen en het schonen van de gemeentelijke sloten. We verzoeken landeigenaren om contact op te nemen met  het bedrijf voor men tot inzaaien overgaat.

De bermen worden gemaaid waarbij ook de taluds aan beide zijden van de sloot worden geklepeld. Vervolgens wordt de sloot vanaf de landskant opgeschoond. De landeigenaren ontvangen de vrijkomende slootruigte en de gemeente neemt de kosten voor het slootschonen voor haar rekening.

Indien u als landeigenaar de sloot geschoond wilt hebben voor een bepaalde datum, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het bedrijf.

Jelle Bijlsma BV is bereikbaar via uitvoerder Bauke Vlietstra, telefoonnummer 06-86896646.

Reacties