Project Waddenland Boerenland van start

Foto: Waddenland

Weten waar je voedsel vandaan komt? Ontdek en proef het bij Waddenland Boerenland!

Stichting Promotie Waddenland lanceerde vandaag het nieuwe project ‘Waddenland Boerenland’. In dit project staan 14 agrariërs en aan het boerenleven verwante ondernemers, centraal. Zij stellen hun bedrijven in het zomerseizoen open voor het publiek. Doel van het project is om de eigen inwoners en de in de regio verblijvende toeristen kennis te laten maken met de dagelijkse werkzaamheden van de boer en met de (h)eerlijke producten die rechtstreeks van het land komen. Ze maken tevens kennis met de verschillende bedrijfstypen in de regio Waddenland: van biologische en biodynamische landbouw tot grootschalige moderne landbouw w.o. precisielandbouw en kleinschalige akkerbouw en veeteelt. Het officiële startschot van het project is op zaterdag 22 juli a.s., dan start de eerste activiteit in het kader van het project.

Kalender Open Boerderij Dagen Het samenbrengen van bezoeker en boer gebeurt aan de hand van een Open Boerderij Dagen Kalender. De kalender is een verzameling van agrarisch (getinte) activiteiten in de zomer van 2017 in de regio Waddenland. De eerste activiteit staat gepland op zaterdag 22 juli: een fietstocht langs boeren(erven) onder begeleiding van een gids.

Tijdens de ‘Kom Bij De Boer Over De Vloer Dagen’ zetten een aantal boeren hun deuren open om bezoekers een kijkje te laten nemen op hun boerenbedrijf. De boer zelf is aanwezig en vertelt meer over de bedrijfsvoering. Er is de mogelijkheid om achter de schermen te kijken in de melkstal, in de aardappelschuur, in de zuivelruimte, de boerderijwinkel of op het land (met o.a. drone-demonstatie).

De Stel Je Eigen Maaltijd Samen Routes (fiets en/of auto) zijn unieke samengestelde routes langs meerdere boeren, waar ingrediënten ingekocht kunnen worden voor vooraf bepaalde gerechten. Er zijn drie verschillende routes samengesteld, te weten de BORRELPLANKroute, de SOEProute en de HUTSPOTroute. Door zelf de ingrediënten te verzamelen weet je waar de producten vandaan komen en op welke manier deze zijn geproduceerd. De boeren zijn aanwezig om uitleg te geven over hun bedrijf. Aan het einde van iedere route is er een proeverij van het betreffende maal. Tevens wordt een recept verstrekt om het gerecht zelf thuis te maken.

Voor meer informatie over de routes, data en tijdstippen, kijk op: http://www.waddenland.groningen.nl/boerenland

Boekje Waddenland Boerenland Begin augustus verschijnt een boekje waarin een aantal deelnemende boeren geportretteerd worden. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan welke gewassen er in Waddenland groeien en welke boerderijtypen er zijn. De overzichtskaart in het midden van het boekje, met daarop een aantal agrarische fiets- en wandelroutes, toont de regio waar de deelnemende boeren gesitueerd zijn.

Waddenland Boerenland is een initiatief van Stichting Promotie Waddenland en de werkgroep Boerenland waarin boeren en toeristische ondernemers uit de regio vertegenwoordigd zijn. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Loket Leefbaarheid

Reacties