Inwoners Eemsmond en De Marne: afvalscheiding belangrijk

Foto: publiek domein

Inwoners van de gemeenten Eemsmond en De Marne zijn geïnteresseerd in wat er met hun afval gebeurt. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder inwoners van beide gemeenten. Afval leeft!

De onderzoekers hadden 3 weken uitgetrokken om 800 deelnemers te vinden, maar die meldden zich al binnen een week. De gemeenten Eemsmond en De Marne willen met het onderzoek inzicht krijgen in wat bewoners weten van afvalscheiding en hoe ze ermee omgaan. Het blijkt dat de verschillen tussen Diftar-gemeente De Marne en Eemsmond niet groot zijn.

Uitkomsten

In beide gemeenten vinden inwoners het scheiden van afval belangrijk. 75 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit goed is voor het milieu, om de kosten te drukken en om beter te kunnen recyclen. De helft van de ondervraagden wil afval beter scheiden en stelt hulp van de gemeenten daarbij op prijs. Die zouden bijvoorbeeld aparte afvalbakjes voor keukenafval beschikbaar kunnen stellen of meer mogelijkheden kunnen bieden voor het wegbrengen van herbruikbaar afval, zoals kleine elektrische apparaten. De regelingen en voorzieningen die er al zijn om bijvoorbeeld textiel, glas, papier of asbest apart weg te brengen, zijn bij een groot publiek bekend.

Bron en nascheiding

Veel gemeenten in Nederland stimuleren hun inwoners om afval aan de bron te scheiden, met aparte inzamelbakken voor sappakken, blik en dergelijke. Eemsmond en De Marne doen dit niet, zij kiezen voor nascheiding. Dat betekent dat herbruikbare stoffen, zoals bijvoorbeeld plastic, achteraf uit het restafval worden gefilterd. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste mensen weten dat afval voor een groot deel wordt gebruikt om nieuwe grondstoffen van te maken. Toch zijn er ook nog veel mensen, in De Marne zelfs ruim een kwart, die onterecht denken dat scheiden geen zin heeft omdat al het afval uiteindelijk toch weer op één hoop terecht komt.

De gemeenten zijn blij met het enthousiasme onder de inwoners om mee te werken aan het onderzoek. De resultaten worden gebruikt bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling.

Reacties