Financiële tips en adviezen op DeMarneNieuws

Foto: veldman&vandijk

Roel Venema van Veldman en Van Dijk te Leens zal maandelijks financiële tips en adviezen op WinsumNieuws plaatsen. Doe uw voordeel er mee!!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Administratiekantoor Veldman en Van Dijk door op de banner onderaan het artikel te klikken.

Vaker conflict na ziekteverzuim

Door het economisch herstel daalt het aantal ontslagzaken, blijkt uit de juridische barometer 2016-2017 van Achmea Rechtsbijstand. De juridisch dienstverlener zag een sterkte toename van het aantal ziekte- en reiÏntegratiezaken: van 2.936 in 2015 naar 3.147 vorig jaar. Daarbij draaide het conflict meestal rond de vraag of een werknemer wel ziek is en wat passende arbeid bij terugkeer is. Werkgevers willen hun werk-nemers zo snel mogelijk weer aan het werk hebben en sturen steeds strakker op het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook houden werkgevers na twee jaar ziekte de arbeidsovereenkomst steeds vaker ‘slapend’. Zo proberen ze het betalen van de wettelijke transitievergoeding te voorkomen.

Transitievergoeding

Partijen geven vaker de voorkeur aan het schikken van een ontslagzaak. Voor een belangrijk deel is dat een gevolg van het nieuwe ontslagrecht waarbij er een ‘redelijke grond’ moet zijn om tot ontslag over te gaan. Werkgevers kopen de onzekerheid van een juridische procedure af met een hogere vergoeding aan de werk-nemer. De wettelijke transitievergoeding wordt steeds meer richtinggevend bij schikkingen. De belangrijkste redenen voor ontslag zijn een reorganisatie, een verstoorde arbeidsverhouding en disfunctioneren.

Het maximum voor de transitievergoeding is voor 2017 verhoogd naar € 77.000, tenzij het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan dit bedrag.

Geen geduld meer met zwartspaarders

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt een reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. Op 1 juli 2016 is de boete voor belastingontduikers die na twee jaar tot inkeer komen verhoogd van 60% naar 120%. Deze boete geldt voortaan ook als u (binnen twee jaar!) verzwegen box-3 vermogen aangeeft. Bij vrijwillige aangifte van verzwegen inkomsten of een erfenis is de boete 60%.

Wiebes gaat adviseurs die hun klanten helpen met belastingontduiking steviger aanpakken. De staats-secretaris is van plan de onherroepelijke vergrijpboetes voor adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking openbaar te maken.

Bij niet melden geldt een boete van maximaal 300% in box 3. Voor verzwegen inkomsten in box 1 of 2 of uit een erfenis geldt een maximum van 100%.

BKR gaat kredietlimiet noteren

Vanaf 1 december 2016 moet uw bank leningen hoger dan € 250 en met een looptijd van langer dan één maand, registreren bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Het bedrag dat u mag roodstaan – de limiet op uw betaalrekening – valt hier ook onder. Als u een nieuwe lening of hypotheek wilt aanvragen, dan telt deze limiet mee bij het beoordelen van uw aanvraag. Dit kan invloed hebben op de hoogte van uw nieuwe lening of hypotheek. Beëindigt u na 20 februari 2017 uw kredietlimiet, dan blijft uw BKR-registratie nog vijf jaar zichtbaar.

Wet DBA duwt veel ZZP’ers terug in loondienst

Het aantal zelfstandigen zonder personeel dat in 2016 opdrachten is misgelopen door de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties bedraagt ongeveer 46.000. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de specialist in arbeidsmarktdata Intelligence Group en ZZP-expert Pierre Spaninks. Bijna de helft van de getroffen zzp’ers (49%, 22.000) ging daarna alsnog aan de slag op niet-zelfstandige basis, door middel van een arbeids-overeenkomst, een uitzendovereenkomst of via payrolling.

Reacties