Slotbijeenkomst  ‘Veilig door de Marne’

Foto: gemeente De Marne-DMN

Op donderdag 20 april a.s. organiseert de gemeente De Marne een slotbijeenkomst van de pilot ‘Veilig door de Marne’.

De bijeenkomst start om 19.30 uur in dorpshuis Pieterburen. Iedereen die een rol heeft gespeeld bij de pilot (op welke manier dan ook) is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst wordt de pilot geëvalueerd en wordt gekeken hoe de bewoners in de toekomst verder kunnen gaan als het gaat om verkeersveiligheid en verkeersproblemen. Betrokkenen hebben eerder al de mogelijkheid gehad om via vragenlijsten hun mening over de pilot kenbaar te maken.

Lokale oplossingen zoeken

De pilot is in 2015 van start gegaan. De gemeente riep bewoners op om zelf een aanpak te bedenken en waar mogelijk uit te voeren met het doel de verkeersveiligheid in hun dorp, buurt of straat te verbeteren. Doel was om zo goede lokale oplossingen te krijgen voor verkeersproblemen en verkeersveiligheid. Verschillende dorpen en (individuele) bewoners deden aan de pilot mee en kwamen in actie in hun eigen dorp.

Initiatieven

Zo zijn er in Zuurdijk en Warfhuizen langs de weg bloembakken geplaatst om het verkeer in de dorpen af te remmen. In Westernieland is een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingesteld en dachten bewoners na over het doorbreken van de rechte lijn uit het dorp. En in Kleine Huisjes, bijvoorbeeld, vroegen bewoners of een parkeerverbod aan één kant van de weg zou kunnen helpen om het verkeer rustiger en veiliger doorgang te bieden.

Reacties