Bloedgeld voor melders aardbevingsschade

Foto: Openbaar domein

‘Bloedgeld is geld of een vorm van compensatie die betaald wordt door een dader of zijn gezin aan de familie van het slachtoffer. Deze compensatie aan de familie van het slachtoffer heeft als doel wraak te voorkomen en als beschermingsmiddel voor de dader te dienen.’ Bron: Wikipedia

De 1500 euro bloedgeld die 1800 schademelders aangeboden krijgen van de NAM en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders, is een schandalige manier om misbruik te maken van moedeloosheid en wantrouwen.

Huizinge 2012

In augustus 2012 vond er een aardbeving plaats bij het Groningse dorp Huizinge. De aardbeving had een geschatte magnitude van 3,6. Er kwamen na de aardbeving veel schademeldingen binnen uit een vrij groot gebied rondom het epicentrum. Huizen kraakten en braken en waren niet langer een veilige plek meer voor de bewoners. 4.000 mensen kregen psychische klachten, 76.000 gedupeerden rapporteerden schade, tientallen gezinnen moesten direct hun huis verlaten en 100 huizen moe(s)ten worden afgebroken.

Rechter: NAM en EBN aansprakelijk

De Rechtbank Assen besliste dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) direct aansprakelijk kunnen worden gehouden. (lees vonnis)

Rechter: recht op immateriële schade

De Rechtbank Groningen vonniste op 1 maart jl. dat de NAM c.s. ook aansprakelijk te houden zijn voor de gevoelens van onveiligheid en besliste dat 127 eisers recht hebben op een immateriële schadevergoeding ( lees vonnis ). In deze zaak vorderden 127 eisers een verklaring voor recht inhoudende dat de NAM en de Staat hoofdelijk aansprakelijk zijn voor door eisers geleden immateriële schade als gevolg van de aardbevingen.

Schandalige behandeling

In de evaluatie Aardbevingsrisico’s van de Onderzoeksraad voor Veiligheid legde OVV-voorzitter Tjibbe Joustra deze week nog eens, ten overvloede, uit dat de Groningers schandalig behandeld worden.

Politiek

Nu de verkiezingen achter de rug zijn heeft de politiek weer andere prioriteiten dan een paar vervelende Groningers. Gesteund door de verkiezingsuitslag, de VVD kreeg behoorlijk wat stemmen in Groningen, kakelt minister Kamp er weer rustig op los, is de ik-voel-uw-pijn van Minister President Rutte alweer weggetrokken en gaat het weer om het geld, het geld uit Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders

Ik trof Hans Alders bij een werkbezoek in gemeente De Marne, beter gezegd, ik zag eerst de zwarte limousine die, volgens de chauffeur, van het Ministerie van Economische zaken was. In een vraaggesprek sprak Alders veel woorden, maar zei niets. N.a.v. zijn werkbezoek aan de gemeenteraad Winsum plaatste WinsumNieuws een artikel met de kop “NCG Hans Alders, je hebt er als Groninger niets aan.”

De man wordt niet vertrouwd, is ook niet te vertrouwen met zoveel petten op. De kosten voor zijn organisatie staan in geen enkele verhouding met de uitkomst van de werkzaamheden.

Vertrouwen

Door het lamlendige optreden van de regering, de Kamer, de NAM c.s., de NCG en andere partijdige betrokkenen als experts, klachtafhandelaren  enz. enz. is het vertrouwen bij de Groningers weg. Ze zijn murw geslagen, kapotgemaakt, moedeloos en bijna niet meer vooruit te branden. De actiebereidheid lijkt door toedoen van Annemarie Heite, Freek de Jong, Hans Warink, John Lanting, Milieudefensie, Groninger Bodembeweging en andere groepen nog wel aanwezig, maar wat stelt het eigenlijk landelijk gezien nog voor? De petitie “Laat Groningen niet zakken” is 174.259 keer ondertekend, dat is minder dan het aantal inwoners van Stad Groningen, om over de provincie Groningen maar te zwijgen (584.342).

Bloedgeld

Natuurlijk hebben de politici, de verantwoordelijke ministers en de daders die ons nog dagelijks blootstellen aan enorme risico’s dit allemaal gevolgd. Oh, zijn ze murw, moedeloos en kapotgemaakt? Dan is het nu tijd om van een aantal af te komen!! 1500 euro per gedupeerde, snel geld en oprotten met je klacht. Miljarden hebben ze verdiend, het hele land heeft geprofiteerd, dus wat is 1500 euro, een lachertje, een belediging, een grove belediging!

Bloedgeld heeft als doel wraak te voorkomen en dient als beschermingsmiddel voor de daders. Herstelt het vertrouwen? Kunnen er dan geen gewonden of doden vallen bij een erge beving? Hoeven kinderen dan geen instructies meer te krijgen hoe ze onder hun schoolbankje moeten schuilen? Verdwijnen de psychische klachten? Worden de huizen er sterker van? Drogen de tranen  ervan, die gisteren vloeiden in menig gezin dat te horen kreeg dat hun schade niet door bevingen komt? Nee, niets van dit alles, de daders, de Judassen willen alleen dat de haan stopt met kraaien.

 

Tekst: Cees van de Meent

Reacties