Herdenkingsplek op begraafplaats Ulrum

Wethouder Kor Berghuis heeft vrijdagmiddag de officiële opening van de herdenkingsplek op de begraafplaats aan de Leensterweg in Ulrum verricht. In het bijzijn van vrijwilligers en belangstellenden onthulde hij het kunstwerk in het ‘Rustpunt’, een opengeslagen boek, met de tekst ‘Sta een ogenblik stil. Opdat wij niet vergeten.’

Roelof Noorda, woordvoerder namens de vrijwilligers van de twee begraafplaatsen in Ulrum, heette iedereen van harte welkom en vertelde nog even in het kort wat hen hier deze middag bijeen had gebracht.

Het idee om een rustpunt, herdenkingsplek komt van de vrijwilligers van deze begraafplaats in Ulrum. Eerst meer van een schuilhut bij regen, maar gaandeweg kreeg het idee meer vorm van een herdenkingsplek, een rustpunt.

Ideeën passeerden de revue, van een losstaand gebouwtje tot een overdekte pergola. Bestemmingsplan technisch was het ook nog niet eenvoudig, omdat er maar 1 gebouw op de begraafplaats is toegestaan.

Uiteindelijk kwam het idee om het bestaande baarhuisje uit te bouwen en er een rustpunt/herdenkingsplek aan vast te maken. Alle lof voor de groep vrijwilligers die ondanks teleurstellingen optimistisch is doorgegaan om hun doel te realiseren.

Financiële middelen werden gevonden bij Loket Leefbaarheid, die een aanzienlijk bedrag beschikbaar heeft gesteld. Daarnaast heeft de gemeente De Marne alle medewerking (beschikbaar stellen gereedschappen, tegels, ect.) een bijdrage geleverd. Fokke Tuma heeft de aanbouw gemaakt, naar een ontwerp van Roel Kloosterman. Kunstenaar Tico Top uit Kruisweg is verantwoordelijk voor de onlangs bevestigde opengeslagen Boek.

Wethouder Kor Berghuis sloot z’n korte rede, alle gras was volgens hem al voor de voeten weggemaaid door Roelof, af met de volgende woorden:

De plek waar je je gedachten de vrije loop kan laten gaan.

De plek aan herinneringen van lief en leed.

De  plek waar je je even kunt terugtrekken.

De plek van een lach en een traan.

De plek waar je een ogenblik stil kan staan.

De plek waar niemand wordt vergeten.

Sta een ogenblik stil. Opdat wij niet vergeten.

Reacties