ICT beveiliging nieuwe gemeente

Foto: Openbaar domein

De net geboren gemeente Het Hogeland gaat de beveiliging van de computersystemen aanpakken. De raad van De Marne ging akkoord met de financiële bijdrage die deze gemeente daarvoor moet ophoesten.

Het is een merkwaardig moment, zo vlak na het bekend worden van de naam van de nieuwe gemeente, om meteen een besluit te nemen dat voorbij 1 januari 2019 de nieuwe gemeente aangaat.

Kort en bondig: tot en met 2018 is voor de vier gemeenten een bedrag nodig  van 280.000 euro om de computergegevens te beveiligen. Daarna is een bedrag nodig van jaarlijks 73.000 euro om de systemen veilig te houden.  In het begin van het uitvoeren van de verbetering van de beveiliging zullen twee personen op dit project werken. Naderhand zal dit terug lopen naar een arbeidsplaats voor de beveiligingsfunctionaris

ChristenUnie-fractievoorzitter T. de Vries legde een gevoelig korreltje zout in het ICT-wondje: ‘In 2013 is er door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een notitie al gewezen op de noodzaak van beveiliging. We zijn nu vier jaar verder. Dat had veel eerder gemoeten.’ Martin Buikema (PvdA) wees erop dat een beveiligingsfunctionaris helder in de ambtelijke organisatie moet worden ingebed: ‘Het is ongelooflijk belangrijk dat deze persoon hiërarchisch onafhankelijk is. Van der Vis ((VVD) merkte op dat de financiële kant van dit project, met 2 medewerkers voor twee jaar, veel eerder, aan de raad gemeld had moeten worden. Hij verwees ernaar dat de raad zich vorige maand heeft uitgesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden om extra geld uit te geven .

Burgemeester Koos Wiersma beaamde de opmerkingen: ‘Ja, in 2013 is de beveiliging aan de orde gesteld. Het heeft zijn tijd nodig gehad, maar de uitvoering had eerder gekund. Er is goed gekeken naar wat er nu ligt en wat nodig is. Ik ga er van uit dat in de nieuwe gemeente  hiervoor een arbeidsplaats nodig is en dat tijdelijke ondersteuning voor twee jaar nodig is in de fase van de invoering van de betere beveiliging. Daar zijn de kosten voor de beveiliging van afgeleid. Bij het vast stellen van de begroting eerder wisten we nog niet wat dit financieel zou betekenen. Terecht stelt Buikema dat de beveiligingsfunctionaris  onafhankelijk moet worden gepositioneerd binnen de nieuwe organisatie.’

Tekst: Berto Merx

Reacties