Veel pluimen, maar ook kritiek op huisvesting Jeugd en Gezin

Foto: Openbaar domein

De raad van de gemeente De Marne ging akkoord met de koop van een gebouwtje om het Centrum voor Jeugd en Gezin onder te brengen. De VVD was kritisch over de gang van zaken.

Het is de bedoeling om de samenwerking van de basisschool Octopus in Eenrum, de kinderopvang Kids2B ende peuterspeelzaal te versterken met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Doel van deze samenwerking is het optimaal bundelen van onderwijs, zorg en opvang. Hiervoor is extra ruimte nodig in het Kind Centrum waar deze instelling in Eenrum ondergebracht worden.  Soortgelijke bundeling van onderwijs, opvang en zorg wordt op dit moment in talrijke plaatsen in de steigers gezet. In Winsum, Leens, Uithuizen etc.

B en W vroegen de raad om een bedrag van 90.000 euro om het gebouwtje bij de school te kunnen kopen. Ook zou er een bedrag van 22.000 euro beschikbaar moeten zijn voor het ‘verduurzamen’ van het gebouw.  Het Centrum voor Jeugd en Gezin is op dit moment in het gebouwtje ondergebracht en de gemeente huurt  dit pand daarvoor.  In het voorstel wil de gemeente de huurkosten gebruiken om het pand aan te kopen. Met de huurpenningen rente en aflossing betalen.

Alle fracties van de raad waren vóór het concentreren van deze voorzieningen. Wethouder Marriète de Visser (PvdA) kreeg daar pluimen voor van alle fracties.

Johan van der Vis, kritisch

 

VVD-er Johan van der Vis zei echter met zoveel woorden dat de wethouder maar wat deed met de financiering ervan. ‘Enige tijd geleden was er sprake van subsidie-mogelijkheden hiervoor. Het is toch een vreemd toeval dat de huurprijs en de aankoopkosten zo mooi met elkaar samenvallen. En de kosten voor verduurzaming komt ons voor als natte vingerwerk, ’aldus Van der Vis. Martin Buikema (PvdA)wees erop dat het bedrag van de aankoop op  last van het budget onderwijs komt en dat had volgens hem op het budget voor jeugdzorg moeten staan.

Wethouder De Visser hield de raad voor dat het zoeken naar mogelijkheden voor subsidie geen succes is geweest. ‘Vorige maand zat ik op zo’n moment dat het al dan niet binnen halen van subsidie nog niet duidelijk was. Vervolgens werd helder dat dit niet lukken zou en zijn we tot de conclusie gekomen dat aankopen  dat beste oplossing was.  In feite zetten we de huur om in rente en aflossing en dat is kosten-neutraal,’ aldus de wethouder. Over de kwestie dat de kapitaalslast voor deze koop op rekening van de post onderwijs komt, merkte zij op:  ‘Zuiver redenerend had dit op de last van jeugdzorg gemoeten. We vonden dat echter niet nodig. Zij bezwoer de raad dat het bedrag van 22.000 voor verduurzaming van het gebouwtje ‘taakstellend is’.

Tekst: Berto Merx

Reacties