Vraagtekens bij naam gemeente ‘Het Hogeland’

Foto: De MarneNieuws

Op 8 maart jl. bracht de selectiecommissie de drie potentiële namen voor de nieuwe gemeente naar buiten waar de inwoners van de BMWE-gemeenten op mogen stemmen: Marenland, Hunsingo en Het Hogeland.
Volgens de criteria had Het Hogeland (twee woorden) helemaal niet geselecteerd mogen worden.

Lees hieronder:
“Bekendmaking
Verzin jij de naam voor je nieuwe gemeente?
Vanaf 2019 ligt er boven Groningen een nieuwe, grotere gemeente. Bestaande uit de voormalige gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond. De naam moet Nederlands zijn en bestaan uit één woord, dat makkelijk uit te spreken is. Op de websites van Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond staan alle voorwaarden waaraan de naam moet voldoen, op een rij.”

Selectie

Tot 7 februari werden er 670 namen ingezonden via de websites en balies van de vier gemeenten. Een onafhankelijke selectiecommissie ging aan de slag met alle ingediende namen. De commissie bestond uit: Johannes Lindenbergh, Stijn van Genuchten, Michel Aaldering, Rens Kalsbeek en Sascha van der West. Zij selecteerden uit de 243 verschillende inzendingen de bovengenoemde drie namen.

Gemeente Het Hogeland of gemeente Ho(o)geland?

Sinds de bekendmaking van de drie mogelijke namen hebben we op de redactie van Winsum- en DeMarneNieuws nogal wat reacties gehad over Het Hogeland. Veel mensen vinden dat ‘Het Hogeland’ op grond van de criteria (één woord) niet geselecteerd had mogen worden.

Bovendien zal het woord ‘Het’ achter het woord ‘gemeente’ in de praktijk nauwelijks uitgesproken worden. “Het bekt niet,” aldus een geraadpleegde Neerlandicus.

Dat dit onderwerp breed leeft onder de inwoners van de nieuwe gemeente bleek bijvoorbeeld vanmiddag op de Facebookpagina van Jan Benes uit Kleine Huisjes. Hij stelde de vraag: “Welke heeft uw voorkeur: A: Hunsingo of B: Het Hoogeland?” Op zijn vraag kwamen vele reacties; verreweg de meeste (67 van de 96) gaven als voorkeur Het Hoogeland, maar meer dan de helft schrijft alleen Ho(o)geland, zonder ‘Het’ in hun reactie.

Tenslotte, wie googelt op ‘Het Ho(o)geland’ krijgt te lezen dat ‘Het Hogeland de streek is ten noorden van het Reitdiep en het Damsterdiep. De nieuwe gemeentenaam met het woordje ‘het’ zal dus verwarrend kunnen werken.
Je woont dus OP het Ho(o)geland of IN gemeente Ho(o)geland.
De redactie van Winsum- en DeMarneNieuws vraagt zich af of de gemeenten vatbaar zijn voor bovenstaande argumenten en reacties?

Reacties