Financiële tips en adviezen op WinsumNieuws

Foto: veldman&vandijk

Roel Venema van Veldman en Van Dijk te Leens zal maandelijks financiële tips en adviezen op DeMarneNieuws plaatsen. Doe uw voordeel er mee!!

Wat betekent uitstel wet DBA voor u?

De VAR-verklaring verdween in 2016, maar de opvolger, de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (wet DBA), is uitgesteld tot 1 januari 2018. U hoeft dus (nog) niet te werken met modelovereenkomsten. Wat betekent dit voor opdrachtgevers en de zzp’ers?

De onrust rond de wet DBA komt voort uit onduidelijkheid over de vraag wanneer sprake is van een arbeidsverhouding. De arbeidswetgeving uit 1907 sluit onvoldoende aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen en flexibilisering. Daarom gaat het kabinet onderzoeken hoe ‘gezagsverhouding’ en ‘geen verplichting tot persoonlijke arbeid’ uit de arbeidswetgeving concreter of anders ingevuld kunnen worden. Dit zijn twee belangrijke criteria bij het bepalen of er sprake is van loondienst.

Vervanging

Bij een verplichting tot persoonlijke arbeid moet de zzp’er het werk zelf doen. Hij mag zich dus niet door iemand anders laten vervangen zonder overleg met u. Er is sprake van een gezagsverhouding als u degene bent die de opdrachtnemer in zijn werk kunt aansturen. Bijvoorbeeld doordat:

  • U kunt bepalen hoe, wanneer, waar en met wie de zzp’er aan de opdracht werkt;
  • U kunt bepalen hoeveel uur of hoeveel dagen per week de zzp’er aan uw opdracht werkt;
  • U zich kunt bemoeien met de samenwerking, als de zzp’er met andere moet samenwerken;
  • De zzp’er hetzelfde werk doet als uw werknemers. Kunt u de zzp’er dezelfde aanwijzingen en instructies geven als uw werknemers?

Het uitstel betekent dat u tot in elk geval 1 januari 2018 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen krijgt opgelegd, indien u een opdrachtnemer heeft ingehuurd en de belastingdienst achteraf constateert dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Ook deelt de fiscus tot die tijd geen boetes uit.

Schijnzelfstandigheid

Alleen als u als kwaadwillend wordt gezien, treedt de belastingdienst alsnog handhavend op. Dit is het geval als u als opdrachtgever ‘opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan’. Hiervan is sprake als de zzp’er feitelijk bij u in dienst is. De criteria om te bepalen of sprake is van een arbeidsverhouding gelden dus nog steeds, ook al staat de wet DBA in de ijskast. Nog steeds opletten dus!

Tip!

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel verstandig. U mag zelf beoordelen of er sprake is van loondienst.

Subsidie duurzame energie in maart open.

Wanneer u plannen heeft voor zonnepanelen, windenergie of duurzame warmte uit biomassa, dan is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) een interessante subsidieregeling. Deze regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van fossiele energie en die van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode tot wel 15 jaar. Uitbetaling vindt plaats op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. Voor 2017 zijn er twee subsidierondes van telkens zes miljard euro. Voor een succesvolle subsidieaanvraag moet u beschikken over de benodigde (omgeving)vergunning. Bent u zelf geen eigenaar van de locatie, dan heeft u een verklaring van de locatie-eigenaar nodig waarin hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de installatie. Meer informatie over de regeling vindt u op de site van RVO.nl

Fiscale oudedagsreserve

Als IB-ondernemer mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dit is de zogenoemde (fiscale) oudedagsreserve, ook wel bekend als ‘For’. De oudedagsreserve is een reservering van een deel van de winst. Dit levert u bij de aangifte een lagere belastingaanslag  op, want u krijgt uitstel van belastingheffing over het bedrag dat u als oudedagsreserve ‘opzij’ zet. U moet het bedrag wel echt reserveren voor uw pensioenvoorziening! De oudedagsreserve moet u uiteindelijk omzetten in een lijfrente.

Het percentage dat u kunt aftrekken in het kader van de oudedagsreserve is 9,8% van de winst. Voor de winst over 2016 is het maximumbedrag dat u mag toevoegen aan de oudedagsreserve € 8.774.

Vraag uw NOAB-kantoor voor advies.

Reacties