In alle ellende blijft Annemarie Heite fier strijden

Foto: Aardbeveingen Groningen

Even, heel even, was er nationale aandacht voor de gaswinningsproblematiek in Groningen.

Freek de Jonge kon met zijn “Laat Groningen niet zakken”  nog wel een groot aantal Groningers mobiliseren, zette het probleem nog wel landelijk op de kaart bij o.a. DWDD en Pauw, organiseerde samen met de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie een fakkeltocht waar ruim 4000 mensen meeliepen en startte een petitie.

Freek de Jonge

Daags na de fakkeltocht werd er een verkiezingsdebat georganiseerd en daar maakte de problematiek natuurlijk nog wel deel uit van het debat. De verkiesbare politici kronkelden zich in alle bochten om in het gevlei van de kiesgerechtigde Groninger te komen en beloofden allemaal optimale inzet.

Afgelopen maandag mochten een aantal Groningers in het programma Pauw en Jinek nog een paar keer ‘Boe’ roepen tegen de minister president, maar verder is het alweer rustig aan het front.

De oproep van Freek om de petitie te tekenen is op dit moment 121830 opgevolgd. Even ter vergelijk: de petitie “Zwarte Piet moet blijven” is 344998 ondertekend! De petitie van J.C. Warink uit Loppersum, waarin hij oproept een parlementaire enquête gaswinning te houden (www.pegaswinning.nl) is maar 4041 keer ondertekend!

Waar is het begrip voor de problemen van de Groningers? Van wie krijgen ze begrip en steun? Waarom zou de rest van Nederland ze begrijpen en steunen als zelf te beroerd zijn om bijvoorbeeld deze belangrijke petities te ondertekenen? Waar komt de passiviteit vandaan? In al deze ellende proberen een aantal personen de moed er nog in te houden.

Annemarie Heite, één van de boegbeelden, misschien wel het boegbeeld van de strijd  van gedupeerde en verontruste Groningers in het aardbevingsgebied heeft een open brief geschreven aan minister president Rutte. Dit n.a.v. het afzeggen van een afspraak bij Nieuwsuur waar de twee zouden discussiëren  over de aardgasproblematiek:

Geachte  Minister President,  

Afgelopen maandag  werd u tijdens  de  uitzending  van Pauw  en Jinek  geconfronteerd met  een aantal  geëmotioneerde  Groningers  aangaande  de  gevolgen  van de  gaswinning  in onze  prachtige Provincie. Ze  waren boos  omdat  u  beweerde  dat  uw  regering  de  gaskraan verder heeft  dichtgedraaid. Toen het  Staatstoezicht  op de  Mijnen  in 2013 de  noodklok  luidde  en vanuit  het voorzorgsprincipe pleitte  voor het  winnen van maximaal  12  miljard kuub gas  uit  het  Groninger veld, werd  onder uw premierschap de  gaskraan  opengedraaid naar een historische  hoogte  van 54 miljard kuub! Pas  in 2015 werd de  gaswinning  teruggebracht  naar 27  miljard kuub. Dat  laatste  gebeurde  onder dwang van de  Raad van State.

De  regering  heeft  zich bij  monde  van de  heer Kamp heftig  verzet  tegen die verlaging, maar de  uitspraak van de  rechter uitgevoerd. Geen beleid, gedwongen door de rechter… De  rechter heeft  over de  hele  gang  van zaken vorige  week zelfs  gezegd dat  ‘De  Staat onrechtmatig heeft  gehandeld tussen  januari  2013 en 2015 omdat  zij  verzuimde  om  na de  zware beving bij  Huizinge  de  gaswinning  terug te  schroeven!’ De  Groningers  waren nog steeds  geschokt  over uw recente  optreden bij  Jinek  waarin u  aangaf  dat de  zaak in Groningen  ‘netjes  wordt  opgelost’  en  dat  er  ‘heeeel  veel  geld’  naar  Groningen gaat, terwijl  er van  alle  opbrengsten sinds  de exploitatie  van het  Groninger veld (eind dit  jaar bijna  300 miljard  Euro),  maar 1% naar Groningen is  gegaan, nog  los  van de  verschrikkelijke  wijze  waarop er met  de  schadeafhandeling  van duizenden gedupeerden wordt  omgegaan. Ze  voelden geen inhoudelijke  betrokkenheid, toen bleek dat  u  als  Minister President  geen  idee  had hoeveel  aardbevingen er dit  jaar  in Groningen al  zijn  geweest.

Ik moest  denken aan de  woorden van Jan Mulder die  hij  aan Groningen richtte  tijdens  een bijeenkomst  met  de  Freek  de  Jonge  in  de  Oosterpoort:  “Groningen,  kom  in opstand, maak  het ongemakkelijk!”  Deze  woorden bleken niet  aan dovemans  oren gericht…

Helaas  kwam  het  maandagavond bij  Jinek  niet  tot  een gesprek en gingen de  Groningers  met  lege handen naar huis. De  uitzending  was  aanleiding  voor Nieuwsuur om  het  onderwerp  ‘Groningen’ van de  agenda  te  schrappen voor hun uitzending  van vrijdagavond. Ik  was  hiervoor als gedupeerde  al  enkele  weken geleden uitgenodigd en ik had  mij  voorbereid op  een inhoudelijk gesprek met  u. Wat  mij betreft  een gemiste  kans  voor u en een gemiste  kans  voor  Groningen.  

Dit  onderwerp is  de  afgelopen jaren zwaar  onderbelicht  geweest  in de  landelijke  media  en verdient  aandacht  in een opmaat  naar de  verkiezingen. Daarom  richt  ik  mij  in  dit  schrijven rechtstreeks  tot u. Bent  u  bereid om  alsnog  dit  gesprek met  mij  aan  te  gaan  in  Nieuwsuur of  in een ander programma?  Ik wil  u graag  vertellen wat  het  voor de  mensen  in Groningen betekent  om  24 uur per dag  te worden geconfronteerd met  de  gevolgen van beleid, waarbij  jarenlang  economische belangen boven de  veiligheid van mensen zijn  gesteld. Ik wil  met  u praten over  wat  er  moet gebeuren om  recht  te doen  aan de  Groningers  en om  onze  prachtige  provincie  weer toekomstperspectief  te  bieden. Bent  u hiertoe  bereid?

Hoogachtend, Drs. Annemarie  Heite 

 

Reacties