Hete aardappels tijdens gemeenteraad De Marne

Foto: Archief De MarneNieuws

Geld maakt onrustig. Dat bleek gisteren weer eens in de gemeenteraad van de Marne.  Twee moties kreeg het College van B en W mee naar huis om de extra leuke dingen binnen de perken te houden.

Op tafel lag een soort tussentijdse balans van het College van B en W over de afgelopen twee jaar en daarbij voorstellen om extra zaken aan te pakken. Het is financieel mogelijk om hier en daar wat nieuwe dingen te stimuleren. Het zou een klein feestje moeten worden, maar dat viel wat tegen. De raad had er geen probleem mee om het gymnastiekonderwijs in de scholen in Leens met 150 duizend euro te stimuleren. De lantaarnpalen van led-verlichting voorzien (300 duizend euro), was eveneens geen punt, zoals het bescheiden inhuren van extra personeel  en extra geld voor de vitalisering van de dorpen geen echte weerstand opriepen. Het zijn leuke dingen, nodig ook in nog lastige financiële tijden.

Huisvesting Integraal Zorgteam

De huisvesting van het Integraal Zorgteam was de eerste hete aardappel voor de raad. Wethouder Visser wil 80.000 euro voor het bij elkaar onderbrengen van de sociale hulpverleners waar de gemeente tegenwoordig verantwoordelijk voor is, krachtens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Dat geld zou moeten komen uit het overschot aan uitgaven voor de WMO. Johan van der Vis, VVD, zei het eenvoudig: ‘Als er geld voor de maatschappelijke ondersteuning overblijft, mag dat alleen gebruikt worden voor steun aan de burgers die het nodig hebben. Zeker ook met het oog op de te verwachten verdere bezuinigingen op de WMO.’ Een standpunt dat breed gedeeld werd.  De raad vond het ook nogal aan de hoge kant, die 80 duizend euro voor de huur. Wethouder Visser verdedigde het bedrag: ‘De nieuwe werkwijze van de maatschappelijke ondersteuning vereist dat teams van hulpverleners goed met elkaar samenwerken. Daarom is het nodig dat ze bij elkaar zitten. De huisvesting is méér dan alleen de huur, daar komen allerlei voorzieningen bij ,zoals ict.’ Er werd een schorsing ingelast voor hoog beraad en dat leidde er toe dat er een motie op tafel kwam van CU, CDA, VVD en PvdA waarin de wethouder de opdracht kreeg ‘een goedkopere huisvesting te zoeken en er maximaal 40.000 euro per jaar aan uit te geven.’

Werelderfgoed Waddenzee

Het enorme project Werelderfgoed Waddenzee was de tweede aardappel. Wethouder  van Gelder vroeg een miljoen extra , bovenop de 450 duizend, als bijdrage van de gemeente naast de vele miljoenen die nog naar deze kant van de zeedijk zullen golven. Er moet vaart gehouden worden, volgens de wethouder, aangezien de provincie Groningen de toegezegde 15 miljoen terugtrekt als in 2017 niet met het Erfgoed project begonnen wordt.  In de raad leven allerlei kleine irritaties over dit plan: de verhuizing van de zeehondenopvang, de te verwachten parkeerproblematiek, en nog wat puntjes. Maar vooral één kwestie: de gemeenteraad wil niet tekorten en andere financiële problemen op het bordje krijgen. Wethouder van Gelder zit echter midden in het proces waarin het Erfgoedpark gefundeerd wordt en er dus nog geen contracten met  handtekeningen zijn van de talloze instanties en bedrijven die erbij betrokken zijn.  Een positie waar de raad tamelijk ongevoelig voor is.

De raad laste weer een schorsing en dat resulteerde in een motie waarin de wethouder opgedragen werd om in de vergadering van aankomende juni  duidelijkheid te verschaffen over de financiering van het Werelderfgoedcentrum op Lauwersoog.

Tekst: Berto Merx

Reacties