Theehuis Westpolder in de tweede ronde

De Kwelderschuur, Westpolder
Foto: NRJ Architectuur

Het gebeurt niet vaak, maar gisteren was het weer raak in de gemeenteraad van De Marne. Zo’n 20 inwoners van de Westpolder bezetten de publieke tribune om hun misnoegen over het Theehuisplan bekend te maken.

Een mooi idee zo op het oog. In de Westpolder, op de dijk, bijna aan kruising van de weg tussen Ulrum en Hornhuizen en het eind van de Kustweg. Daar op de dijk, op de plaats van de eeuwig waaiende wind, zou een theehuis moeten komen.  Een theehuis? Nou ja, een Toeristisch Overstap Punt, waar ook een hapje en een drankje genuttigd kunnen worden. Het moet een etage worden die bovenop de huidige kwelderschuur wordt gelegd. Dit alles in het kader van het door het provinciebestuur geëntameerde project Kiek over Diek.

Voor dit plan was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Niet overal kan zomaar alles en het gemeentebestuur kwam in 2015 met dat wijzigingsplan om de verwerkelijking van het Theehuis mogelijk te maken. Protesten van met name inwoners van de Westpolder leidde er toe dat het plan bij de Raad van State belandde.  Het gemeentebestuur van De Marne gaf toe dat er gaten in het bestemmingsplan waren geschoten en besloot een nieuw plan uit te brengen.  Dit nieuwe bestemmingsplan lag gisteren op tafel.  Voor de tweede ronde Theehuis Westpolder.

Jacobien Louwes

Namens een aantal bewoners van de polder maakte Jacobien Louwes gebruik van het spreekrecht om de raad om de raad op andere gedachten te brengen.  Zij herhaalde nog een keer  de sterk op natuurbescherming  gebaseerde bezwaren en deed een hartstochtelijk beroep op de raad het plan te verwerpen. VVD-fractievoorzitter Johan van der Vis zette fors in: ‘In de eerste fase van dit plan zijn zoveel fouten gemaakt, dat had gewoon niet gemogen. Ik stel vast dat er geen draagvlak in de omgeving is voor dit plan. ‘

Anne-Marie Smits, fractieleider van GroenLinks, had complimenten voor wethouder Kor Berghuis: ‘’We zijn er van overtuigd dat dit een prachtige plek is voor het theehuis en het informatiecentrum. Het is een heel mooie plek. ‘ Ook CDA’er Rudmer Veenwijk  stak de loftrompet.

Wethouder Berghuis (CDA) liet zich de complimenten aanleunen: ‘Door externe factoren zijn in de eerste versie van het plan foutjes geslopen die je de gemeente niet kunt aanwrijven. Bij de ontwikkeling van het nieuwe plan hebben we goed geluisterd naar zienswijzen die erover naar voren zijn gebracht. Zo is het horeca gedeelte terug gebracht tot 100 vierkante meter. De lichtschade die aan de natuur kan worden toegebracht is drastisch beperkt. Het Theehuis mag alleen open tussen zonsopgang en zonsondergang.’ Met alleen de VVD-fractie tegen nam de raad het voorstel aan.

De gemobiliseerde inwoners van de polder (‘de VVD-aanhang in de Westpolder’ schampte een raadslid tijdens de koffiepauze) toonden zich teleurgesteld over de afloop.

Tekst en Foto’s: Berto Merx

Reacties