Modderborden langs de wegen

Als een landbouwer verwacht dat er als gevolg van zijn werkzaamheden modder op de weg zal komen, moet hij het verkeer waarschuwen voor het gevaar van gladheid.

In overleg met de wegbeheerder zal hij tijdens de werkzaamheden speciale modderborden langs de weg plaatsen. Deze borden kunnen gehuurd worden bij de gemeente, men dient deze zelf te plaatsen.

Tijdens en na het werk moet de landbouwer de weg schoonmaken en uiteindelijk dinet hij de borden te verwijderen. De wegbeheerder houdt hier toezicht op.

Wees alert en geef meldingen door

Wees dus alert, ook als u geen borden ziet. Laat u niet verrassen. En stuit u op modder zonder dat er borden zijn geplaatst, meld het dan bij de wegbeheerder.

De grotere doorgaande wegen zoals de N361 worden door de provincie beheerd, de lokale wegen door de gemeente. De wegbeheerder is namelijk eindverantwoordelijk voor het schoonhouden van de wegen.

Geef meldingen door via ons webformulier in de Gemeentewinkel of in het geval van provinciale wegen aan de provincie Groningen.

Richtlijnen voor landbouwers

Voor landbouwers heeft de Provincie Groningen een folder beschikbaar gesteld met richtlijnen voor een veilige en schone weg: Modderfolder 2017 (pdf)

Reacties