Financiële tips en adviezen op DeMarneNieuws

Foto: Veldman & Van Dijk

Roel Venema van Veldman en Van Dijk te Leens zal maandelijks financiële tips en adviezen op DeMarneNieuws plaatsen. Doe uw voordeel er mee!!

MONUMENTENAFTREK BLIJFT IN STAND

Het schrappen van de belastingaftrek voor het onderhoud van monumenten, zoals aangekondigd in het Belastingplan 2017, is van de baan.  Een Kamermeerderheid vreest dat de maatregel zou leiden tot het verval van monumentale panden, omdat de eigenaren de onderhoudskosten niet meer zouden kunnen dragen.

De aftrek voor rijksmonumenten valt onder de persoonsgebonden aftrek.  De aftrekpost betreft alleen de onderhoudskosten.  Voor fiscale partners wordt de aftrekpost voor de partners gezamenlijk berekend.   De kosten mogen naar eigen inzicht worden toebedeeld over beide partners.

TIP!  Als u in een rijksmonument woont en onderhoudsplannen heeft, kunt u bij de Belastingdienst een  ‘verzoek vaststelling aftrekbaarheid onderhoudskosten voor rijksmonumentenpand ’indienen. Zo heeft u vooraf zekerheid welke kosten aftrekbaar zijn.

MKB  VINDT MAKKELIJKER FINANCIERING

Het micro- en kleinbedrijf weet steeds vaker de weg te vinden naar (bank)financiering. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse financieringsmonitor van onderzoeksbureau Panteia in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Bijna driekwart van het kleinbedrijf (73%) en 64% van het microbedrijf (2 tot 9 personen) krijgt zijn aanvraag volledig toegewezen. Bij de vorige meting was dat 57%. Een deel van het succes is te verklaren door de toename met circa 40% van het aantal financieringen met een Borgstelling MKB Krediet (BMKB). Bij de BMKB staat de overheid garant voor een deel van de lening die een bank aan een bedrijf verstrekt.

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING

Aandeelhouders met een indirect belang in de bv van minder dan 5% kunnen niet langer gebruik maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Hetzelfde geldt voor de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang in de inkomstenbelasting.

Met  deze wetswijziging repareert het kabinet een onbedoelde verruiming van de BOF als gevolg van een arrest van de Hoge Raad van afgelopen april. De bestaande regeling blijft intact bij een direct of indirect belang van minimaal 5%. De wetswijziging is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016.

KINDERALIMENTATIE NIET LANGER BOX  3-SCHULD

Sinds 1 januari 2015 is de persoonsgebonden aftrek voor het levensonderhoud afgeschaft.  In plaats daarvan mag u de kinderalimentatie die u heeft betaald opgeven als een schuld in box 3. De waarde van de verplichting wordt volgens bepaalde regels berekend.  Dit is vanaf 2017 niet meer mogelijk. U bent verplicht om u kind financieel te ondersteunen tot het moment waarop uw kind financieel zelfstandig is of tot de leeftijd van 21 jaar.    

STEEDS MINDER ZELFSTANDIGEN VERZEKERD VOOR AOV

Zelfstandigen verzekeren zich steeds minder vaak voor arbeidsongeschiktheid.  Het aandeel beginnende  zelfstandigen dat zich vanaf de start verzekert, is teruggelopen van 13% naar 7% in 2013. En ook in de jaren daarna sluiten steeds minder zelfstandigen een verzekering af, blijkt uit het onderzoek ‘Zelfstandigen en arbeidsongeschiktheid’ van het Centraal Planbureau(CPB). Van alle circa 1,1 miljoen zelfstandigen, zowel zzp’ers als zelfstandigen met personeel en directeuren-grootaandeelhouders, heeft een kwart een vrijwillige aov afgesloten. Naarmate het inkomen hoger is, gebeurt dat vaker.

Het CPB laat zien dat bijna driekwart zelfstandigen in Nederland voldoende inkomsten behoudt om uit de bijstand te blijven als zij arbeidsongeschikt raken. Zij zijn vrijwillig verzekerd, hebben een werkende partner, bezitten vermogen of werken tevens in loondienst . Gemiddeld hebben zij bij volledig arbeidsongeschiktheid een buffer die tot een netto jaarinkomen leidt van € 22.000, berekend het CPB.

Bijna de helft van de zelfstandigen behoudt een inkomen dat op of boven het niveau van de WIA ligt, de uitkering voor werknemers in loondienst. Een kwart van de zelfstandigen belandt onder het sociaal minimum bij arbeidsongeschiktheid, blijkt uit het onderzoek. Dit betekend niet automatisch dat een verzekering noodzakelijk of wenselijk is, benadrukken de CPB-onderzoekers in hun rapport. Inkomensverlies uit ziekte en werkloosheid kunnen zelfstandigen, waaronder ook zzp’ers vallen, veelal zelf overbruggen. Dit geldt echter niet voor blijvend verlies van het inkomen wegens volledige arbeidsongeschiktheid.

TIP!                                                                                                                                                                                      

De premie die u betaald voor een verzekering die u recht geven op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval kunt u volledig aftrekken.

Reacties