Dromen voor de nieuwe gemeente

Toch zeker 100 mensen afkomstig uit de sferen van bedrijfsleven, verenigingen, bestuurders, dorpsgroepen  lieten zich gisteravond door de gemeente Hogeland in wording verleiden tot een super brainstormsessie over de visie op wat de nieuwe gemeente zou moeten worden. In de goed gevulde grote zaal van hotel-restaurant Schierstee in Wehe-den Hoorn kaatsten de ideeën over tafel.

Zo’n bijeenkomst heeft altijd wel het risico in zich dat het een tamme bedoening wordt of dat de emoties hoog oplopen. Het grote thema was het beeld van: de droom van wat de nieuwe gemeente zou moeten zijn. Het begin was wat tam. Spreekstalmeester Atze Lubach noemde het ‘visiebijeenkomst voor Frisdenkers, we gaan met elkaar dromen.’ En dan een filmpje met een trendwatcher die ons voorhoudt dat de ‘overheid van de toekomst faciliteert, partijen bij elkaar brengt. Ambtenaren moeten niet meer achter hun bureau blijven zitten maar de wijk in gaan.’ Vervolgens doet Suzan Wieringa uit Winsum (werkt aan het miljoenenproject ter revitalisering van Winsum-Centrum) ook een peptalk als droomaanjager: ‘Gezocht: frisdenkers, kantelaars, verbinders.’ Compleet met een dromenvanger, zo’n dingetje dat Sioux-indianen gebruiken tegen boze dromen en op dit moment wel een beetje in de mode zijn. Toch een mooie stellingname van haar: ‘Niet denken aan bedreigingen. Probeer bedreigingen om te draaien tot kans. Grasspop moet het Pinkpop van het noorden worden. Wij zijn zoveel meer dan de Stad, laten we maar eens arrogant zijn.’

Daarna ging men in groepjes ‘dromen’ over onderwerpen zoals milieu, natuur, leefomgeving, onderwijs, recreatie, sport. Dat waren heel levendige sessies. Tal van ideeën kwamen op de grote vellen papier terecht. Er was een heel mooie gedachte. ‘Je zou iets moeten bedenken waardoor je dit gebied kunt voelen, proeven en ruiken,’ zei een deelnemer over zijn ervaring als hij dagelijks naar huis gaat. Er moet meer trots komen, bewustzijn van de schoonheid van het dorp waar je woont, bracht een toeristische ondernemer naar voren: ‘Buitenstaanders zien dat heel goed.  Mensen die er al jaren wonen zeggen: Ach, het is allemaal maar klei.’ Nog een idee: streekproducten veel toegankelijker maken, die zitten nu bijna verborgen. Fietspaden beter met elkaar verbinden  zodat het Hogeland aantrekkelijker wordt en toeristen langer blijven.

Bij het onderwerp economie sprong één droomidee eruit: er moet voor de gemeente Hogeland een economisch zwaargewicht komen, als ambtenaar of bestuurder, die in het gebied het voortouw neemt en dingen voor elkaar krijgt. En ook elders in het land gehoord wordt.

Wat gebeurt er verder? De vellen met suggesties, ideeën worden verder uitgewerkt . Dit wordt op een congres op 23 maart gepresenteerd.  Een commissie kiest uit al die ideeën vijf toppers. Uit die vijf toppers wordt er één gekozen die realiseerbaar is. De gemeenten-in-fusie zullen ondersteuning geven om dat idee daadwerkelijk uit te voeren. Burgemeester Koos Wiersma sloot de bijeenkomst af: ‘Ik ben verrast door de levendigheid van de gesprekken. Jullie inbreng hebben we nodig voor het ontwikkelen van de visie op de dienstverlening en de organisatie van de nieuwe gemeente. Hiermee gaan we aan de slag.

Tekst en foto’s:  Berto Merx  

Reacties