Besluit uitstel rietproef  instemmend begroet

Foto: Berto Merx

Wethouder Herwil van Gelder van De Marne is wel te spreken over het besluit van het provinciebestuur om de rietproef in het Lauwersmeer een jaar uit te stellen.

De provincie was van plan om tussen 15 februari en 15 april aanstaande het waterpeil in het Lauwersmeer 40 centimeter te verhogen om de aanwas van riet te bevorderen. Het plan stuitte eerder op weerstand van landbouwers die verzilting van de grond vreesden. Inwoners van Zoutkamp roerden zich via de gemeenteraad van De Marne waar de fracties van het CDA en VVD de vrees in het dorp voor schade als gevolg van de stijging van het grondwater aan de orde stelden. 

GroenLinks-wethouder Van Gelder in een eerste reactie: ‘Het is een verstandig besluit. Er is onrust onder bewoners van Zoutkamp en door uitstel is er meer tijd om goed met de inwoners te praten over deze ingreep.’ 

CDA-raadslid Rudmer Veenwijk die de Zoutkamper onrust mede aan de orde stelde, meent: ‘Dit is een teken dat ze bij de provincie niet zeker zijn van hun zaak en dat ze twijfelen aan de uitvoerbaarheid. Een jaar uitstel geeft ons de gelegenheid om zelf zaken uit te zoeken. Dit is alvast een half ei en dat is beter dan een lege dop. 

Reacties