Geen kleding meer via Voedselbank het Hogeland

Voedselbank het Hogeland stopt met ingang van 1 februari met het inzamelen van kleding.

De voedselbank in Winsum verstrekte naast voedsel al jarenlang ook kleding aan haar cliënten. Als cliënten hun voedselpakket kwamen ophalen, dan konden er ook kledingstukken worden uitgezocht en meegenomen. Omdat per 1 maart de uitgifte wordt overgenomen door Maxima zamelt de Voedselbank per 1 februari geen kleding meer in.

Iemand die gebruikte of nieuwe kleding wil afgeven kan al terecht bij MAXIMA aan de Werf in Winsum, waar men drukdoende is met de verbouwing.

Eind februari moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Reacties