Bijna 16 miljoen in de pot voor fusie noordelijke gemeenten

Foto: bmwe

Wat gaat het kosten, de vorming van de nieuwe gemeente met de werknaam Hogeland?

Voor de voorbereiding van de fusie van De Marne, Eemsmond, Bedum en Winsum staat voor 2017 en 2018 en bedrag van 3.152.000 euro op de lijst. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 staat er 12,5 miljoen.  Dit geld, bijna 16 miljoen,  is afkomstig uit de frictie-uitkeringen die het Rijk beschikbaar stelt om de fusie van gemeenten te betalen, financieel te ondersteunen.

De frictie die een dergelijke fusie met zich meebrengt heeft betrekking op boventallig personeel,  kosten van ww-uitkeringen en afvloeiingsregelingen, kapitaalsvernietiging (het afstoten van gebouwen e.d.). Of deze bedragen voldoende zijn, moet nog worden bezien, zo meldt het plan van aanpak voor de fusie.

De ondernemingsraden van de vier gemeenten hebben een positief advies gegeven over het plan van aanpak voor de fusie. De inspraakraden zijn zeer te spreken over de manier waarop de medezeggenschap in het plan vorm zal worden gegeven.

Reacties