Raad De Marne unaniem akkoord met plan van aanpak fusie

Foto: DeMarneNieuws

Geen vuurwerk, geen gesteggel  in de gemeenteraad van De Marne over het plan van aanpak om op 1 januari met de noordelijke gemeenten  gefuseerd te zijn. Vanuit de raad werd vooral om zorgvuldigheid gevraagd.

Het plan van aanpak waar de raden van Winsum, Eemsmond, Bedum en De Marne zich over buigen moeten is in wezen het inmasseer document. In het stuk staat beschreven hoe men tot die fusie van de gemeente met de werknaam Hogeland wil komen. Welke werkgroepen en andere  overleg- en bestuursorganen er moeten komen om dat duwen en trekken om de fusie succesvol te maken. Binnen vijf maanden moet dit overleg en bestuurs gebouw klaar zijn. Eén belangrijke kern van het plan van aanpak is dat uitgaande van de bestaande situatie met vijlen en slijpen door allerlei werkgroepen grote kwesties  tot voor alle partijen handzame pakketjes worden terug gebracht. Een tweede kern is de sterke tendens tot commitment, er bij zijn en meewerken. Vrijwel alles en iedereen is ergens bij betrokken, zit ergens in,  en betrokkenheid leidt tot  zich ergens aan verbinden. Voor de gemeenteraden is dat de Raadsklankbordgroep, een club waar getest wordt hoe iets politiek zal landen. Voor de burgemeesters en wethouders komt de stuurgroep, de zwaargewichten club. De dienstdirecteuren vinden elkaar in een projectgroep en het geheel wordt aangejaagd door een projectbureau met een nog aan te stellen programmamanager. Deze constructie moet een actieve betrokkenheid van raadsleden, wethouders en burgemeesters, medezeggenschapsraden op informele en formele wijze bij de les houden. De derde kern van het plan is dat de medewerkers van de vier  gemeenten de kans en gelegenheid krijgen ‘om actief mee te bouwen aan de nieuwe gemeente. We doen hierbij zelf wat we zelf kunnen en huren in waar dat moet,’ zo stelt het plan van aanpak.

Na deze eerste fase moet in 9 maanden de nieuwe gemeente in de steigers worden gezet. Vanaf het eerste kwartaal 2018 moet de daadwerkelijke nieuwe gemeentelijke organisatie  worden afgewerkt. Om op 1 januari 2019 er te staan.

Vanuit de raad werden kleine zorgpuntjes aangedragen. VVD’er Folkert van der Zee zei het zo: ‘Er is een breed  draagvlak voor  het plan. Er moet echter in twee jaar enorm veel werk verzet worden door het huidige personeel zonder dat het reguliere werk in de knel komt.’ Theo de Vries (Christen Unie) viel hem bij en benadrukte dat de dienstverlening aan de burgers niet in het gedrang mag komen. De PvdA’er Maarten Buikema noemde het plan van aanpak ‘mooi, compleet, weinig aan toe te voegen.’ Met één mits en maar: ‘Het is heel kritisch traject. Het legt enorme druk op de raden en de besturen en andere betrokkenen. Wat me wel zorgen baart is dat er geen plan-B is, een plan voor als het niet lukt binnen de gestelde tijd.’ Portefeuillehouder burgemeester Koos Wiersma onderkende het risico van de werkdruk: ‘’ Het reguliere werk mag niet onder druk komen te staan. We moeten er zeer alert op zijn als er gaten vallen. Ik onderken dat het fusieproces in hoog tempo moet, de kwaliteit van de nieuwe gemeente ontwikkeld moet worden en dat we er een tijdsklem op hebben zitten. ‘ Zonder stemming ging de raad met het voorstel akkoord.

 

Tekst: Berto Merx

Reacties