Praat mee over duurzame toekomst voor Groningen 

Foto: mkb energie info

Inwoners van de provincie Groningen ervaren dagelijks de gevolgen van aardgaswinning. Daarom is de overgang van fossiele naar duurzame energie nergens zo urgent als hier. I

n 2050 wil de provincie dat alle energie in Groningen duurzaam is opgewekt. Hoe dat vormgegeven kan worden en hoe de inwoners in de regio hier iets aan kunnen hebben, is een belangrijke vraag die de provincie samen met de inwoners wil beantwoorden.

De provincie heeft de ambitie om in 2020 21% van de energie duurzaam op te wekken. Hiervoor liggen ze op koers. Daarna is het doel om in 2035 60% van de energie duurzaam op te wekken en in 2050 100%. Daarin past de vraag hoe aardgas vervangen kan worden. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie hiervoor nodig zijn: biomassa, windenergie, zonne-energie, en duurzame warmte. de provincie wil de gesprekken vooral richten op die onderwerpen waar de provincie een (ruimtelijke) rol in heeft: zonne- en windenergie.

De provincie zoekt naar vormen van duurzame energie waarbij Groningers kunnen meedenken, meedoen en meeverdienen. Zonneparken en windmolens bieden economische kansen en we willen die opbrengsten zoveel mogelijk binnen de regio houden. Dit willen wij samen met de Groninger bevolking vormgeven.

Nieuw beleid samen vormgeven

Voordat de provincie nieuw beleid voor duurzame energie opstelt, gaan zij in gesprek met inwoners, betrokken organisaties en experts. Dit gebeurt tijdens bijeenkomsten op tien locaties in de hele provincie. Met behulp van goede informatie en mooie voorbeelden van elders zoekt de provincie in die bijeenkomsten samen naar nieuwe oplossingen. Wat willen de inwoners bijdragen, waaraan hebben ze behoefte of juist niet en wat hebben ze voor ideeën over dit onderwerp?

De gesprekken moeten helpen bij het maken van nieuwe regels en uitgangspunten op het gebied van met name zonneparken en windenergie. Ook voor het opkomen voor de Groninger belangen in Den Haag, waar veel regels op energiegebied bepaald worden, is het belangrijk om te weten wat er leeft.

Praat mee!

Iedereen die mee wil praten is welkom! De gesprekken zijn in maart en april. Vanaf half februari staan de data en locaties op provinciegroningen.nl.

Na de zomervakantie verwacht de provincie de eerste concrete acties op basis van het resultaat van de bijeenkomsten.

Reacties op dit bericht zijn nu al welkom op FB; klik hier. 

Bron: persbericht provincie Groningen

Reacties