Langer zelfstandig wonen dankzij slimme aanbouw

Foto: wierdenenborgen

Op dinsdag 10 januari is de nieuwe aanbouw aan de huurwoning van de familie Kelderman in Ulrum gepresenteerd. De aanbouw is niet zo maar een aanbouw: het is het eerste zichtbare resultaat van het project ‘Opplussen’ in Ulrum. Via dit project werken verschillende organisaties samen om woningen aan te passen, zodat bewoners langer zelfstandig kunnen wonen.

De openingshandeling werd verricht door Rinze Kramer, directeur-bestuurder van Woningstichting Wierden en Borgen en Herwil van Gelder, wethouder van gemeente De Marne.

Over de aanbouw

Aan een hoekwoning in de Akkerstraat in Ulrum is een nieuwe aanbouw gerealiseerd. In de aanbouw bevinden zich een extra slaapkamer en badkamer. Op de gehele benedenverdieping zijn de drempels verwijderd en zijn de deuren verbreed. Op die manier is de woning geschikt voor bijvoorbeeld een rollator of rolstoel. De aanbouw maakt deel uit van de pilot ‘Opplussen’. Samen met bewoners, gemeente en zorgpartijen bekijkt Wierden en Borgen binnen deze pilot of woningen preventief aangepast kunnen worden. Dit voorkomt niet alleen ongelukken, maar betekent ook dat bewoners niet gedwongen moeten verhuizen als ze lichamelijke beperkingen krijgen. De evaluatie van de pilot vindt binnenkort plaats.

Opplussen voor de toekomst

Wierden en Borgen gaat samen met lokale ondernemers veel meer woningen in Ulrum toekomstbestendig maken. Lokale wensen en partijen zijn daarbij het uitgangspunt. Er is onderzocht hoe en waar (woon)ruimte aangepast kan worden, zodat bewoners prettig oud kunnen worden in hun woning. In totaal gaat Wierden en Borgen 90 huurwoningen in de kern van Ulrum ‘opplussen’. Het opplussen maakt onderdeel uit van het project Deel&Ulrum.

Over Deel&Ulrum

Ulrum is een dorp waar demografische veranderingen duidelijk voelbaar en ook zichtbaar zijn. De bewoners van het dorp zijn binnen het project ‘Deel&Ulrum’ zelf aan de slag gegaan om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken. Daarbij worden ze ondersteund door diverse organisaties, zoals stichting Ulrum 2034, gemeente De Marne, de provincie Groningen en woningstichting Wierden en Borgen. Binnen het project is aandacht voor functieverandering en het opplussen van panden en ruilverkaveling.

Reacties