Sorteeranalyse in de gemeente; afvalinzameling wijzigt niet

Foto: De Marne

Evenals voorgaande jaren worden ook nu weer sorteerproeven gehouden in de gemeente De Marne. Dat zal dit jaar zijn op woensdag 26 (inzameling) en donderdag 27 oktober (uitvoering). Kijkt u dus niet vreemd op wanneer de grijze mini-containers bijvoorbeeld op een iets ander tijdstip worden opgehaald of teruggezet. Meer informatie vindt u ook op www.afvalbeheernoordgroningen.nl of via (0595) 423190(0595) 423190.

Reacties