Officier stuurt 20-jarige Ulrumer naar psychiater

De 20-jarige verdachte uit Ulrum die behoorlijk wat vernielingen in Ulrum en Leens zou hebben gepleegd is door de officier van justitie naar de psychiater gestuurd. De rechter beslist pas als het onderzoek achter de rug is. Verwacht wordt dat de volgende zitting 22 december zal plaatsvinden.

Het gaat om onder andere vernielingen aan de locatie Borgstee 3 (van de Zonnehuisgroep Noord), een jeugdsoos in Leens, het ingooien van ramen van Grafische Industrie de Marne, vernielingen aan een kerk in Leens en aan een speeltoestel in een speeltuin in Leens

De Ulrumer hoorde bij een groepje  jongeren dat onder invloed van drank en drugs massaal vernielingen aanrichtte in de dorpen. De jongeman gaf eerder aan niets te maken te hebben met de vernieling in de speeltuin. Toch achtte de officier alle feiten bewezen.
Twee keer kwam de zaak al voor het gerecht. De verdachte werd toen steeds weer naar huis gestuurd omdat er een aantal zaken niet op orde waren.  De eerste keer ontbrak de dagvaarding waardoor de Ulrumer weer naar huis kon, de vorige keer waren de stukken bij de dagvaarding niet op orde. De jongeman moest nu voor de derde keer voor de rechter verschijnen.

Reacties