Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 om amateurkunst en erfgoed te stimuleren

Foto: Provincie Groningen

Met het Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 willen wij activiteiten stimuleren op het gebied van amateurkunst en erfgoed. Het gaat om activiteiten waaraan inwoners actief kunnen deelnemen en om presentaties van ons erfgoed aan het publiek.

Voor wie is de subsidie?

Iedere instelling of organisatie met rechtspersoonlijkheid, zoals een vereniging of stichting, kan een subsidie aanvragen voor een project in de provincie Groningen.

Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet uw activiteit aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw aanvraag voldoen aan de algemene voorwaarden die staan beschreven in de Subsidiewijzer Cultuur en Evenementen. Een belangrijke voorwaarde is dat uw activiteit aantoonbaar regionaal/provinciaal van karakter en opzet is, dat het een aanvulling is op het bestaande aanbod in de regio en bijdraagt aan het betrekken van actieve deelnemers bij cultuur. Samenwerking met andere netwerken en de Stichting De Verhalen van Groningen en het leveren van een bijdrage aan de website De Verhalen van Groningen zijn andere belangrijke voorwaarden. Voor een overzicht van alle specifieke criteria en spelregels verwijzen wij u naar de Subsidiewijzer Cultuur en Evenementen onderaan deze pagina, waarin de subsidie beschreven is.

Procedure

U kunt in 2015 vijf keer een subsidieaanvraag indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. Daarvoor gelden de volgende sluitingsdata: 24 januari, 15 maart, 15 mei, 1 september, 1 november 2015. Een ambtelijke werkgroep beoordeelt de aanvragen en de adviezen worden voorgelegd aan het college van Gedeputeerde Staten ter besluitvorming. U ontvangt binnen acht weken na sluitingsdatum schriftelijk bericht van ons.

Vanwege de eis dat projecten voltooid en afgerekend moeten zijn voor 31 december 2016, vinden er in 2016 slechts drie rondes plaats. De sluitingsdata van die rondes zijn: 24 januari, 15 maart en 15 mei.

Aanvragen

Voor het indienen van een subsidieaanvraag kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier Activiteitenbudget 2013-2016. Met dit formulier kunt u uw aanvraag volledig digitaal naar ons versturen, maar indien dat niet lukt ook per post. Uw aanvraag dient uiterlijk 13 weken voor aanvang van de te subsidiƫren activiteit bij ons binnen te zijn.

Budget 2015

In 2015 stellen wij een budget beschikbaar van 676.000 euro. Per project subsidiƫren we tot maximaal 50 procent van de totale begroting tot een maximum van 60.000 euro. De minimale subsidie bedraagt 7.500 euro.

Reacties