De Marne blijft pleiten voor uitbaggeren Westgat

De gemeente De Marne blijft pleiten voor het uitbaggeren van het Westgat. Het Westgat, tussen Ameland en Schiermonnikoog, waar de vissers via het Wad varen om de Noordzee te kunnen bereiken wordt steeds ondieper. De link wordt gelegd tussen zandsuppletie en het dichtslibben van die vaargeul. Zoals de situatie lag, mocht er tot nu toe niet gebaggerd worden in een natuurgebied. Bij de baggerwerkzaamheden wil de provincie zoveel mogelijk rekening houden met de natuur.

De fracties van het CDA, ChristenUnie, GroenLinks en VVD dienden afgelopen dinsdag, tijdens de raadvergadering, een motie in. Daarin wordt het college opgedragen zich in te blijven zetten om Rijkswaterstaat en de minister er van te overtuigen dat het Westgat snel moet worden uitgebaggerd.

Minister Melanie Schultz van Haegen te overleggen zei begin juli dat de kosten voor het uitbaggeren voor haar niet opwegen tegen de baten. Een bijdrage vanuit het Waddenfonds, zoals de VVD eerst voorstelde, is volgens de gedeputeerde echter niet mogelijk omdat het om regulier baggerwerk gaat. Wel is hij bereid om met de minister te praten over bijvoorbeeld een bijdrage vanuit de regio. De bereikbaarheid van de haven van Lauwersoog is van groot economisch belang voor Noord-Nederland.

Reacties