Helft meer klachten over afhandeling aardbevingsschade

Het aantal klachten over de afhandeling van aardbevingsschade bij de Onafhankelijke Raadsman Gaswinning is ten opzichte van 2014 met de helft toegenomen.

Mr. Leendert Klaassen heeft zijn jaarrapportage over 2015 aangeboden aan minister Kamp van Economische Zaken en aan de heer Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen.

In totaal kwamen 267 klachten binnen. De meeste klachten betreffen zaken van NAM, al is het aantal klachten over CVW de laatste maanden gestegen. Ondanks dat veel zaken goed lijken te worden opgelost, blijven enkele problemen met een weerbarstig karakter vaak terugkomen.

Zo is adequate communicatie een probleempunt bij meer dan de helft van de klachten. Vaak hangen dergelijke klachten samen met lange afhandelingstermijnen. Daarnaast komt onenigheid over schadetaxaties veelvuldig voor, waarbij dikwijls wordt gewezen op verschillen in taxaties op straatniveau voor op het oog vergelijkbare schade.

Ook de (feitelijke) hantering van de theoretische schadecontour door NAM blijft een bron van klachten. De Onafhankelijke Raadsman heeft er sinds 2013 voor gepleit dat elke schademelding in het gebied gelijk zou moeten worden behandeld. Terugkijkend moet de Onafhankelijke Raadsman concluderen dat er in het proces en in de communicatie over de aanpak en hantering van de schadecontour een aantal zaken niet goed is gegaan. De belofte om schade overal op te nemen is veelal niet nagekomen.

Impact op de psyche

Leendert Klaassen: “Ik constateer daarnaast dat de sociaal-maatschappelijke gevolgen van de aardbevingsschade groter worden. In veel klachten klinkt frustratie en boosheid door, inwoners geven soms aan de moed te verliezen en voelen zich machteloos. Er is een groep getroffenen die de grens van hun incasseringsvermogen heeft bereikt. De gaswinning heeft een stevige impact op de psyche.”

Klaassen: “Er ligt daarom een grote politieke, bestuurlijke en maatschappelijke opgave. De Nationaal Coördinator Groningen zal in samenwerking met inwoners en lokale overheden moeten optrekken om de bestaande en toekomstige dilemma’s het hoofd te bieden. Met deze grootschalige aanpak is inmiddels een begin gemaakt.”

Ook in 2016 zal de Onafhankelijke Raadsman zich blijven inzetten voor de inwoners van Groningen. Naast klachten over de afhandeling van aardbevingsschade, kunnen mensen zich ook melden met klachten op het terrein van bouwkundig versterken.

 

Reacties