Provincie wil supergemeente Noord-Groningen

Foto: Provincie Groningen

De provincie Groningen blijft sturen op de komst van de supergemeente in Noord-Groningen waarin Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum en Winsum opgaan in één gemeente.

In een brief aan alle gemeenten in Noord-Groningen kondigt de provincie ‘een open overleg aan’ voor het gebied. Dit betekent dat gemeenten tijdens een periode van zes maanden niet zelf voorbereidingen of besluiten mogen nemen voor herindeling.
In deze brief aan de zeven gemeenten schrijft de provincie: ‘Wij hebben als provinciaal bestuur ook zelf een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal en regionaal bestuur. De maatschappelijke vraagstukken vragen om een samenhangende, regionaal evenwichtige en duurzame indeling van het lokaal bestuur in Noord-Groningen’, daarmee doelt het provinciebestuur ondermeer op de problemen rondom de aardbevingen en de krimp van het aantal inwonend in het gebied.

De aankondiging van het overleg volgt op het gezamenlijke besluit van Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum. Die maakte eerder deze week bekend onderzoek te willen doen naar de vorming van één gemeente, maar dat gaat het provinciebestuur niet ver genoeg. Sterker nog: het voornemen wordt door de komende maanden feitelijke geblokkeerd.

Appingedam kondigde deze week al aan zich te willen voegen bij het plan van Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum, waardoor de komst van de supergemeente dichtbij is. Winsum ziet echter niets in een dergelijk grote gemeente. Ook Loppersum en Delfzijl verzetten zich tegen het plan.

Reacties