Wat nu, als blijkt dat oefencomplex Het Viadukt al jaren winst maakt?

Foto: Publiek Domein

Kan en mag een stichting steun krijgen van de gemeente terwijl er winst wordt gemaakt door die stichting en vergelijkbare private partijen geen financiële steun krijgen van dezelfde gemeente en daardoor mogelijk moeten stoppen?

GRONINGEN – Voor een aantal bedrijven en rechtspersonen die zich bezig houden met de kunst en cultuur breken spannende tijden aan. Speciaal de verschillende uitbaters in de stad Groningen van muziekcentra volgen de ontwikkelingen rond de herhuisvesting van Het Viadukt met argusogen. Hoe lang kunnen de eigen bedrijfjes en rechtspersonen blijven bestaan, aangezien de gemeente Groningen muziekcentrum Het Viadukt, de komende jaren waarschijnlijk zal gaan subsidiëren, terwijl er nu geen subsidierelatie ligt.

Rendabele bedrijven

Éen van de uitbaters (waarvan de naam bij de redactie bekend is) maakt zich zorgen over zijn bedrijf en vraagt zich af waarom de één wel financieel gesteund wordt en de ander niet.

“Gelijke monniken, gelijke kappen”

In 2014 heeft het bestuur van de stichting Het Viadukt een signaal afgegeven richting de gemeente over het feit dat men moet verkassen wegens de aanleg van de nieuwe rondweg. Ze vragen de gemeente om hulp omdat er geen geld is voor een nieuw onderkomen. Het Viadukt wil een nieuwe locatie, een subsidie voor het bouwen van de oefenruimtes in de nieuwe locatie en een verhuisvergoeding. ‘Wethouder Paul de Rook van D66 heeft het bestuur van Het Viadukt toegezegd tot eind 2015 in het huidige onderkomen te mogen blijven zitten. Van Rijkswaterstaat krijgt de stichting een schadevergoeding. De hulpvraag van Het Viadukt gaat de gemeente, mogelijk veel geld kosten. Als Het Viadukt wel op de manier geholpen wordt zoals ze vraagt, kan dit een einde betekenen voor vergelijkbare bedrijven in de muzieksector. Niet alleen mijn bedrijf, maar ook anderen.’ Hij vindt dat wanneer Het Viadukt geld krijgt, andere culturele instellingen naar verhouding ook geld of de mogelijkheid moeten krijgen om te kunnen uitbreiden. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, zo stelt hij.

Meerdere muziekcentra met vergelijkbaar bedrijfsprofiel

Er zijn vergelijkbare muziekcentra in en bij de stad Groningen. Een uitbater van het muziekcentrum dat zich zorgen maakt exploiteert ook oefenruimtes, een opname studio, lesruimtes en een café met podium. ‘Er komen hier nu ongeveer 70 bands per week oefenen, voornamelijk mainstream, maar ook underground.’ Het Viadukt, nu nog gehuisvest in de catacomben van de zuidelijke ringweg, is voorzien van 17 oefenruimtes waar wekelijks zo’n 120 bands repeteren, zo staat op hun website vermeld. Het Viadukt heeft verder een bar, een studio en een concertzaal. Huur hoeft Het Viadukt niet te betalen. Men is gehuisvest sinds 1979 onder de Ringweg, wat in eigendom is van Rijkswaterstaat . ‘De gemeente zat tot die tijd met de locatie in haar maag, omdat de toenmalige opvang voor daklozen uitgroeide tot een plek voor drugsverslaafden en dealers. Er is toen besloten het pand te laten ontruimen door de Mobiele Eenheid en er een andere bestemming voor te zoeken. Dat werd Het Viadukt.

Mainstream en Underground

Het Viadukt, gerund door vrijwilligers, is een muziekcentrum gericht op de underground-bands en niet de mainstream. De overheid ziet de underground scène meer als kunst en cultuur waardoor er sneller subsidie/hulp wordt verleend. De Groninger bandscene bestaat uit ongeveer 20 procent underground-bands en 80 procent mainstream-bands.

Gloednieuw pand op het Suikerunieterrein?

Als het Viadukt gehuisvest wordt in een gloednieuw pand op het terrein van de Suikerunie, waar in de wandelgangen van de gemeente Groningen over gesproken wordt, zal de underground waarschijnlijk op zoek gaan naar een alternatief dat meer bij hen past. En dat betekent mogelijk dus dat de mainstream-bands eerder naar de nieuwe plek van Het Viadukt gaan, aangezien deze oefenruimtes waarschijnlijk goedkoper zijn. Wat ook gemakkelijk kan, omdat men minder onkosten heeft , maar wel de inkomsten.’ De vraag is of de huidige muziekcentra nog kunnen bestaan wanneer er een gedeelte van de mainstreambands overstapt naar Het Viadukt. Een oneerlijke situatie, omdat er sprake is van ongezonde concurrentie.

Inkomsten

Over de inkomsten van Het Viadukt valt nog een hoop te zeggen. De exploitatie van Het Viadukt doet vermoeden dat het Viadukt jaar minimaal 40.000 euro op de balans moet hebben staan. Dit vermoeden is gebaseerd op gegevens die Het Viadukt zelf op de website heeft staan. Het aantal oefenruimtes, aantal bands, aantal dagdelen, aantal opslagruimtes, de bar enzovoort. Daarom is het vreemd dat Het Viadukt doet vermoeden dat er geen geld is. Er wordt wel degelijk geld verdiend. Vraag is alleen: waar is dat geld gebleven?

Onbehoorlijk bestuur?

Had het Viadukt in 20 jaar niet gemakkelijk een reserve aan kunnen leggen omdat ze wisten dat ze een keer moesten verhuizen? Uit onderzoek blijkt dat de penningmeester al 24 jaar in functie is, terwijl de statuten aangeven dat er jaarlijks gerouleerd moet worden. Is dit onbehoorlijk bestuur? De financiële situatie van de stichting is niet inzichtelijk wegens het ontbreken van jaarverslagen. Een stichting zonder winstoogmerk die geld overhoudt en geen BTW verrekend is verdacht. Dat komt neer op 20 jaar keer ongeveer 20.000 á 30.000 euro. Reëel als je de berekening opnieuw zelf maakt. Wat nu, als blijkt dat Het Viadukt al jaren winst maakt?

 

Reacties