Deense, Duitse en Nederlandse Noordzee garnalenvisserij starten samen het MSC certificeringstraject

Foto: publiek domein

Op 28 januari is het beoordelingstraject gestart van de drie gezamenlijke garnalenvisserij organisaties uit Denemarken, Duitsland en Nederland voor de Marine Stewardship Council (MSC) certificering. Als het traject met succes wordt doorlopen, zullen ze samen bijna 30 miljoen kg per jaar gecertificeerde duurzame garnalen produceren .

Een duurzaam partnerschap

De Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) van Nederland, de MSC GbR Duitsland en de Deense vissers – Producenten Organisatie (DFPO) hebben een jaar geleden besloten om samen in het MSC-programma te stappen. Vis van deze organisaties komt in veel havens aan land, langs de gehele Deense, Duitse en Nederlandse kust (van Breskens naar Esbjerg).

De MSC Visserij Standard is ’s werelds meest betrouwbare en erkende standaard voor duurzame wild gevangen vis.

In reactie op de aankondiging van het volledige beoordelingstraject van de Deense, Duitse en Nederlandse Noordzee garnalenvissers stelt Hans Nieuwenhuis, programmadirecteur Benelux van Marine Stewardship Council: “MSC verwelkomt deze belangrijke stap van de garnalenvissers om aan de MSC assessment te beginnen. Het is een belangrijk signaal aan de visketen en visconsumenten, dat de aanvoersector haar verantwoordelijkheid wil nemen. In de assessment wordt de visserij onafhankelijk beoordeeld door te bepalen hoe het garnalen bestand er voor staat, hoe dat beheerd wordt en wat de ecosysteem effecten van de visserij zijn. Maatgevend daarbij is de nieuwste MSC standaard, die sinds april 2015 van kracht is. Dit is wereldwijd de meest gezaghebbende en up-to-date standaard voor duurzame visserij.”

Volgens Johan Nooitgedagt, voorzitter van de Coöperatieve Visserij Organisaties (CVO), is het een ambitie van de Nederlandse-, Duitse- en Deense garnalenvissers om verantwoord te vissen. “Dat willen we tonen door het behalen van dit certificaat. Eigenlijk hadden we het certificaat al veel langer moeten hebben, maar er waren nogal wat hindernissen, zoals het feit dat de garnalen niet gequoteerd zijn. We willen nu aantonen dat we de zaken goed op orde hebben. Dat neemt niet weg dat er altijd verbeteringen zijn, dus de innovaties gaan gewoon door”.

Waarborgen van garnalen bestanden voor de toekomst

Bijna alle (80%) van alle Europese garnalenvissers zijn in de beoordeling van het MSC-programma. Samen zijn ze goed voor meer dan 95% van de jaarlijkse aanvoer van Noordzeegarnaal. Indien het certificeringsproces succesvol verloopt, kunnen garnalen uit deze visserij het blauwe MSC-keurmerk dragen dat aangeeft dat het afkomstig is van een duurzaam, goed beheerd bestand. Het bereiken van de MSC-certificering brengt wereldwijde erkenning voor de inspanningen van deze visserij, en zal ook helpen bij het beschermen van het visbestand in de toekomst.

Derden evaluatie

Onafhankelijke certificeerder Acoura, zal het beoordelingsproces uitvoeren. Belanghebbenden worden aangemoedigd om input te leveren gedurende het gehele proces. Voor de komende 12-18 maanden zal een team van visserij- wetenschappers en beleidsdeskundigen de visserij evalueren op basis van de drie principes van de MSC-standaard: de de status van het visbestand; de impact van de visserij op het mariene milieu; en het beheer van de visserij.

Bron: Marine Stewardship Council, Communications Manager, Nederland

Reacties