Samenvoeging basisscholen Leens

Foto: Berto Merx

LEENS – Het onderwijsaanbod in Leens zal met ingang van 1 augustus 2020 worden gewijzigd. Met ingang van die datum start de samenwerkingsschool “ De Leenstertil.” Deze school is voortgekomen uit een samenvoeging van de protestant-christelijke basisschool “De Regenboog” en de openbare basisschool “De Lydinge”.

Het afgelopen schooljaar is door betrokkenen met veel inzet gewerkt om in een krimpgebied deze school te realiseren. Ouders hebben aan de schoolbesturen gevraagd deze samenvoeging mogelijk te maken om daarmee een school van voldoende omvang in het dorp te houden. In het nieuwe schooljaar zal de samenwerkingsschool (SWS) ongeveer 110 leerlingen tellen. De school is gehuisvest in een nieuw gebouw, waarin ze dit schooljaar al samen onderdak hadden.

Met deze samenvoeging is een school gerealiseerd die een goed onderwijsaanbod op de langere termijn kan bieden. De school valt onder het bestuur van de VCPO Noord-Groningen te Winsum.

De school wordt geleid door een nieuw benoemde directeur: mevrouw Simone Doolaard.

Reacties