Eerste corona-schoolweek op De Linde in Eenrum probleemloos verlopen

Foto: Berto Merx

Vrijdagmiddag, einde van de school bij het IKC De Linde in Eenrum. Ouders staan keurig voor het hek op hun kind te wachten. Directeur Peter Loonstra ziet er persoonlijk op toe dat de regel dat ouders voor de poort moeten blijven, nageleefd wordt: “Het hoeft eigenlijk niet. Iedereen houdt zich keurig aan de afspraak,” zegt hij. Even in afstandsgesprek met een vader.

De eerste week van de corona-openstelling van de school in Eenrum is heel goed verlopen. Het is gelukt om op tijd beschermingsmiddelen in huis te krijgen, handontsmetters, doekjes. Dat was in andere delen van het land wel een probleem. Loonsta: “We hebben deze spullen als onderwijskoepel Lauwers en Eems gezamenlijk ingekocht zodat we er als scholen niet ieder zelf er achter aan moesten gaan.”

Handen wassen. Altijd handen wassen…..

De oproep aan de ouders om vooral te voet of op de fiets de kinderen te halen of te brengen – en dus niet met de auto – is goed nagevolgd. Loonstra: “Het is toch van belang om in deze situatie rond de school een zo rustig mogelijk verkeersstroom te hebben. Zeker de eerste dag was het even wennen voor de jongste kinderen en de ouders om gedag te zeggen vóór het hek. Dan is een rustig verkeersbeeld heel prettig.”

De eerste schooldag had zo zijn onwennigheid. Voor de 110 basisschoolleerlingen was het de nieuwe routine zoeken in het gebouw aan de Hunze. Van de leerkrachten heeft niemand gemeld niet te willen werken vanwege het coronarisico. Alleen de conciërge werkt om gezondheidsredenen op afwijkende tijden. Om zoveel mogelijk contactrisico te vermijden doet hij zijn werk vooral na schooltijd.

Gewoon in de klas, in coronatijd.

“Je hoort dat er scholen zijn waar kinderen achterop zijn geraakt in de thuisblijfperiode,” zegt Loonstra. “We hebben de stellige indruk dat onze leerlingen thuis goed gewerkt hebben. Het was onze bedoeling om vooral thuis aan herhaling van de stof te werken en pas later verdieping en verrijking van de stof. We hadden de ontwikkeling van het thuiswerken goed in beeld.”

Een leuk detail is de procedure voor het ophalen van kinderen die in de buitenschoolse opvang zitten. De ouders mogen niet verder dan de hal binnenkomen. Er is een walkie-talkie voor handen waarmee ze hun kind kunnen roepen. Opmerkelijk detail bij De Linde is dat de voetbalcub van Eenrum buiten schooltijd alle dagen sportactiviteiten organiseert. Hiervoor zijn de leerlingen van de basisschool in Wehe-den Hoorn ook uitgenodigd./BM

Reacties